Unităţile de învăţământ şi autorităţile administraţiei locale pot decide înfiinţarea consorţiilor şcolare în vederea asigurării calităţii educaţiei şi a optimizării gestionării resurselor, conform proiectului legii educaţiei naţionale lansat, joi, în dezbatere publică.

Consorţiile şcolare sunt parteneriate contractuale între unităţile de învăţământ, care asigură libera circulaţie a personalului între unităţile membre ale consorţiului, utilizarea în comun a resurselor unităţilor de învăţământ din consorţiu, lărgirea oportunităţilor de învăţare oferite elevilor şi recunoaşterea reciprocă a rezultatelor învăţării şi evaluării acestora.

Potrivit proiectului, cadrul general pentru înfiinţarea, desfiinţarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare se va reglementa prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Proiectul de act normativ mai prevede că toţi absolvenţii formelor de învăţământ gimnazial vor putea urma învăţământul liceal sau profesional în condiţii de gratuitate şi că liceele au autonomie în stabilirea criteriilor de departajare a elevilor la admitere, acolo unde numărul de înscrişi depăşeşte numărul de locuri, în baza unei metodologii-cadru elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. AGERPRES