Conducerile unităţilor de învăţământ/ unităţilor conexe vor desemna un responsabil, dintre angajaţii proprii, cu atribuţii de coordonare a activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2, iar persoana desemnată va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare, Direcţiei de Sănătate Publică, precum şi ai autorităţilor administraţiei publice locale, prevede ordinul comun al miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii privind redeschiderea şcolilor începând cu semestrul al II-lea.

Potrivit documentului, unităţile de învăţământ preuniversitar/unităţile conexe/instituţiile de învăţământ pot emite norme proprii prin care să reglementeze măsuri complementare celor prevăzute de prezentul ordin, prin raportare la specificul activităţii acestora.

Ordinul comun al celor doi miniştri prevede măsuri privind pregătirea unităţilor de învăţământ, înainte de reluarea cursurilor:

* Evaluarea infrastructurii prin identificarea spaţiilor de care dispune fiecare unitate de învăţământ pentru procesul de pregătire, precum şi a unui spaţiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2;

* Organizarea spaţiilor (sălilor de clasă), cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure distanţarea de minim 1 m. În situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maxim posibilă;

* Stabilirea circuitelor funcţionale;

* Organizarea spaţiilor de recreere;

* Asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;

* Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal;

* Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri de protecţie sanitară. AGERPRES