studenti3.jpgUniversitatea de Vest Timişoara (UVT) şi Universitatea de Medicină şi Farmacie ‘Victor Babeş’ încep examenele de admitere.

UVT scoate 2.000 de locuri bugetate la cele peste 70 de specializări din cadrul celor 11 facultăţi. Întrucât doreşte să aibă doar studenţi foarte buni, din acest an, UVT reintroduce admiterea pentru intrarea în facultate. Singurii privilegiaţi vor fi olimpicii care în clasa a XII-a s-au dovedit a fi elite în domeniul informaticii şi care au participat la Olimpiada Naţională de Informatică.

După promovarea examenului de bacalaureat, aceşti tineri au dreptul de a se înscrie la facultate fără concurs de admitere.

‘Dorim să-i atragem la Universitate pe cei mai buni dintre absolvenţii de liceu. Strategia Universităţii de Vest din Timişoara este de a creşte în mod constant calitatea nivelului educaţional, iar pe lângă o infrastructură de înaltă calitate şi resurse umane bine calificate, ne propunem să avem şi cei mai buni studenţi’, a declarat, marţi, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul UVT.

La propunerea Consiliului de administraţie, facultăţile nu vor mai organiza admitere doar pe bază de dosar, ci se introduc probe de admitere. La fiecare facultate, în principiu, este vorba despre introducerea unui interviu sau a unui eseu.
Marilen Pirtea consideră că bacalaureatul este un examen de maturitate, de finalizare a studiilor, nu unul de admitere la facultate, iar UVT îşi stabileşte propriile ierarhizări, pentru a putea forma viitoarele elite. Rectorul crede că această măsură îi va responsabiliza mai mult pe tinerii care doresc să acceadă în mediul universitar, deoarece mulţi dintre ei nu reuşesc nici să stăpânească bine limba română.

Nicio probă dintre cele care vor fi date suplimentar la admitere nu necesită o învăţare suplimentară faţă de bacalaureat, ci cu bagajul de cunoştinţe de la acest examen pot trece testele.
În acest an, UMF Timişoara pune la dispoziţie 1.175 de locuri bugetate la cele trei facultăţi: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. Dintre acestea, 230 sunt locuri cu predare în limbile franceză sau engleză. Specializarea Radiologie şi Imagistică nu are disponibile locuri bugetate, cele 20 de locuri fiind cu taxă. La specializarea Medicină sunt cele mai multe locuri bugetate disponibile, 299 şi 1 loc pentru romi, iar 110 locuri sunt cu taxă.
Acest an vine cu o noutate, UMF scoţând la admitere două specializări noi: Laborator Clinic şi Asistenţă Dentară.

Specializările de 3 sau 4 ani presupun pentru înscriere doar media de la bacalaureat, pentru restul se dă şi un test grilă cu întrebări.

La specializările Medicină şi Medicină Dentară, grila va fi unică şi va cuprinde 60 de întrebări din Biologie, 20 de întrebări din Chimie organică.

La specializarea Farmacie, grila va cuprinde 60 întrebări din Botanică, 25 de întrebări din Chimie organică.Pentru studenţii străini din spaţiul UE, taxa este de 320 de euro pe lună şcolarizarea, taxa fiind reglementată legal. AGERPRES