usamvbt.jpgUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului este beneficiara unei finanţări europene de peste două milioane de lei pentru proiectul „Elaborarea planului de management al Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa” din Caraş-Severin.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, în cadrul Axei Prioritare 4 – „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”.

„Valoarea totală a proiectului este de 2.976.863 de lei din care valoare eligibilă prin POS Mediu este de 2.751.880 de lei – reprezentând finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în valoare de 2.201.504 lei (80% din valoarea eligibilă a proiectului) şi finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat în valoare de 550.376 de lei (20% din valoarea eligibilă a proiectului). Valoarea, alta decât cea eligibilă, este de 224.983 de lei, reprezentând contribuţia beneficiarului, constând în TVA aferentă cheltuielilor eligibile”, a declarat luni presei Mircea Leschian, director al Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Infrastructura de Mediu (OI POS Mediu) Timişoara pentru Regiunea 5 Vest.

Proiectul cuprinde o serie de activităţi complexe care au ca scop final creşterea gradului de conservare a 59 de specii şi 20 de habitate de importanţă naţională şi comunitară din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa.

Principala activitate a proiectului o constituie elaborarea planului de management al ariei naturale protejate, activitate care presupune inventarierea, cartarea, evaluarea statutului de conservare, elaborarea măsurilor de conservare şi a planurilor de monitorizare pentru speciile şi habitatele vizate, precum şi elaborarea bazei de date GIS.

Alte activităţi ale proiectului vizează: amenajarea a 4 trasee tematice, prin amplasarea a 12 panouri cu informaţii despre speciile şi habitatele reprezentative; informarea comunităţilor locale cu privire la importanţa conservării biodiversităţii; creşterea capacităţii instituţionale de management a ariei protejate prin instruirea personalului Administraţiei Parcului şi prin achiziţia unor echipamente specifice necesare desfăşurării activităţilor curente.

Proiectul va fi implementat la nivelul judeţului Caraş-Severin, în localităţile: Oraviţa, Ciclova, Ilidia, Potoc, Sasca Montană, Şopotu Nou, Lăpuşnicu Mare, Moceriş.

Perioada de implementare a proiectului este aprilie 2012 – martie 2015. AGERPRES