Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) informează că scoate la concurs, pentru sesiunea de admitere din iulie, 7.687 de locuri pentru admiterea la studii universitare de licenţă şi 4.267 de locuri pentru admiterea la studii universitare de master.

Potrivit unui comunicat de presă, absolvenţii de liceu au la dispoziţie 4.219 locuri la buget şi 3.468 de locuri cu taxă. Dintre locurile fără taxă, 107 locuri sunt pentru absolvenţii de licee situate în mediul rural, 22 pentru etnici romi şi 15 locuri pentru candidaţii proveniţi din sistemul de protecţie socială.

Pentru admiterea la studii universitare de master sunt scoase la concurs 2.533 de locuri fără taxă şi 1.734 de locuri cu taxă.

La toate cele 15 facultăţi ale UAIC, înscrierile la admitere au loc în perioada 12-17 iulie, iar selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor în perioada 19-21 iulie. Candidaţii au posibilitatea de a se înscrie online, la adresa inscriere.uaic.ro, sau prin depunerea dosarului la sediul facultăţilor, în unele cazuri cu o programare prealabilă.

De asemenea, până la data de 11 iulie, tot pe platforma inscriere.uaic.ro se organizează sesiunea de preînscriere, unde tinerii care intenţionează să susţină concursul de admitere la programele de studii de licenţă sau masterat organizate de UAIC au posibilitatea completării online a fişei de preînscriere şi a dosarului de concurs.

Oferta de admitere a celor 15 facultăţi ale UAIC pentru anul 2021 cuprinde peste 200 de programe de studii, 85 pentru studii de licenţă şi 120 pentru studii de master. 27 dintre aceste programe de studii se vor desfăşura în limbi străine.

La majoritatea facultăţilor, admiterea la studii de licenţă se va realiza exclusiv pe baza mediei generale de la examenul de bacalaureat. Şase facultăţi iau în calcul la admitere, pe lângă media generală de la examenul de bacalaureat, media anilor de studii, media la diferite discipline studiate în liceu sau nota la diverse probe din cadrul examenului de bacalaureat.

Admiterea la studii de master se va face, în cazul majorităţii facultăţilor, pe baza unei medii în care examenul de licenţă va conta în proporţie de 60%, iar nota la prezentarea CV-ului şi/sau a scrisorii de intenţie sau interviul va avea o pondere de 40%. În cazul Facultăţii de Drept, media examenului de licenţă va avea o pondere de 50%, media anilor de studii 25% şi tot 25% nota obţinută în urma analizei dosarului, pe baza scrisorii de intenţie şi a CV-ului.

Pentru programele în limbi străine, candidaţii vor susţine o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test/interviu de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii de predare a programului sau vor echivala certificate recunoscute de Ministerul Educaţiei.

Conform aceluiaşi document de presă, oferta de admitere pentru românii de pretutindeni cuprinde 647 de locuri pentru studiile universitare de licenţă, din care 619 locuri la buget şi 28 de locuri la taxă, şi 386 de locuri pentru studiile universitare de master, dintre care 342 de locuri sunt fără taxă şi 44 de locuri cu taxă. Candidaţii români de pretutindeni vor fi admişi la studii universitare de licenţă pe bază de concurs de dosar, media de admitere fiind 100% media anilor de studii liceale, în limita locurilor alocate. Pentru admiterea la studii universitare de master, selecţia candidaţilor se va realiza conform condiţiilor stabilite de fiecare facultate pentru candidaţii români, probele de concurs urmând a se vor susţine la facultăţi.

Candidaţii românii de pretutindeni din Republica Moldova au posibilitatea de a se înscrie şi la extensiunile UAIC din Bălţi şi Chişinău, doar pentru programele de studii autorizate să funcţioneze la aceste extensiuni. Înscrierile se fac la sediile extensiunilor, respectiv Universitatea ‘Alecu Russo’ din Bălţi (str. Puşkin 28, bloc 4, Aula 408) şi Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Kinetoterapie (str. Andrei Doga nr. 22) sau online la adresa extensiune@uaic.ro. AGERPRES