O echipă de profesori și doctoranzi de la Facultatea de Geografie și Geologie va realiza Strategia de turism a Municipiului Iași și a Zonei Metropolitane Iași pentru perioada 2018 – 2030. Contractul pentru aceste servicii cu Primăria Municipiului Iași a fost acordat în urma unei proceduri de atribuire realizate la nivel național, prin SEAP.

Viitorul turistic al Iașului va fi trasat de o echipă de specialiști condusă de lect. dr. Mihai Bulai, prodecan al Facultății de Geografie și Geologie. Din grupul de lucru mai fac parte trei cadre didactice cu background științific, dar și practic în domeniul turismului, precum și doi doctoranzi.

În linii mari, serviciile de realizare a strategiei vor presupune realizarea unei analize a situației existente, punerea unui diagnostic pentru destinația turistică Iași, schițarea direcțiilor strategice de dezvoltare și propunerea unui plan de acțiune și a unui portofoliu de proiecte care ar trebui implementate”, a precizat Mihai Bulai, coordonatorul echipei din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Strategia va cuprinde, de asemenea, sistemul de implementare – inclusiv măsuri de monitorizare și evaluare.

„Prin realizarea strategiei de turism a Iașului, Universitatea își îndeplinește una dintre principalele sale misiuni: implicarea în comunitate” a declarat ordonatorul de credite al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, prof.univ.dr. Mihaela Onofrei.  „Suntem conștienți că misiunea Universității noastre dobândește o nouă dimensiune prin integrarea problemelor comunității în preocupările curente. În calitate de instituție de referință a Iașului, considerăm că una dintre valorile cele mai importante ale comunității academice trebuie să fie implicarea în proiecte ale responsabilității sociale, astfel încât, prin acțiuni concrete, Universitatea să-și aducă o contribuție semnificativă la bunăstarea comunității locale și regionale, precum și la dezvoltarea durabilă a acesteia. Ne bucurăm că putem pune la dispoziția orașului specialiștii și expertiza necesară acestui demers, atât de important pentru destinul turistic al Iașului.”

Obiectivele strategiei de turism a Iașului sunt creșterea coeziunii actorilor locali implicați în domeniul turismului în vederea inovării în turism local și creșterea vizibilității orașului ca destinație turistică, în vederea atragerii unui număr cât mai mare de turiști la Iași care să dezvolte economia locală. Turismul reprezintă un fel de „export de servicii” întrucât banii cheltuiți de turist sunt realizați în alte locuri și sunt cheltuiți la destinație, iar pentru 2016, această industrie a fost evaluată la peste 40 mil. euro anual.

În demersul de elaborare a strategiei vor fi luate în considerare diversificarea și creșterea calității produselor și serviciilor turistice, îmbunătățirea infrastructurii turistice, promovarea Municipiului Iași și Zonei Metropolitane Iași ca destinație turistică, dezvoltarea parteneriatului civic și dezvoltarea și formarea resurselor umane care activează în domeniul turismului. Strategia va trebui să respecte prevederile din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și va fi corelată cu politicile naționale și politicile Uniunii Europene.

„Realizarea strategiei turistice de către Universitate reprezintă un mare plus pentru comunitate, dat fiind faptul că aceasta deja joacă un rol important în peisajul economic al Iașului. Echipa propusă are experiență nu doar în didactica turismului, dar și în realizarea proiectelor de cercetare și a proiectelor aplicate în acest domeniu. În plus, nu trebuie neglijată capacitatea Universității de a atrage studenții în Iași – potențiali actori în domeniul turismului, fie ca resursă umană, fie ca vectori de imagine”, a adăugat Mihai Bulai.

Strategia de turism va fi realizată în trei luni de zile de la semnarea contractului. Printre rezultatele așteptate se numără un set de recomandări privind identitatea vizuală a destinației turistice Iași, recomandări pentru materialele de promovare turistică, rapoarte de evaluarea a impactului proiectelor deja implementate sau aflate în implementare și organizarea unor consultări cu mai multe grupuri- țintă.

Mihai Bulai a coordonat și proiectul voluntar de redefinire a traseelor turistice în Iași, în urma căruia au fost propuse șapte trasee tematice:  Traseul Unirii, Traseul Artelor, Traseul Comunismului, Traseul Pelerinului, Traseul Evreiesc, Traseul Romantic și Traseul Activ. Proiectul, intitulat „Iasi.Travel” a avut ca rezultat și lansarea unui site turistic al Iașului, acesta devenind cel de-al treilea oraș din România  (după Oradea și Cluj) care a fondat un site cu extensia .travel, pentru promovarea destinației.