Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) a anunţat că oferă în acest an universitar, unui număr de 60 de studenţi cu performanţe în domeniul cercetării ştiinţifice, burse speciale de câte 1.100 de lei lunar.

Potrivit deciziilor anunţate la începutul acestei săptămâni de comisiile de concurs, 17 dintre bursierii anului universitar 2017-2018 sunt studenţi la nivel licenţă, iar 43 sunt înscrişi la programele de master ale UBB. Bursele, cu o valoare lunară de 1.100 lei, sunt acordate studenţilor la nivel licenţă şi master în urma unei selecţii în cadrul căreia au fost luate în considerare descrierea şi susţinerea publică a proiectului de cercetare propus de studenţii înscrişi în competiţie, lucrările publicate şi comunicările ştiinţifice, precum şi mediile anilor de studii, media obţinută la licenţă sau cea de admitere la master„, se arată într-un comunicat de presă transmis de UBB.

Conform contractului pentru acordarea bursei speciale, studenţii trebuie să prezinte rezultatele cercetării care a constituit subiectul bursei la cel puţin o conferinţă ştiinţifică desfăşurată pe perioada bursei sau să facă dovada înscrierii la cel puţin o conferinţă desfăşurată după încheierea finanţării.

„Bursele sunt acordate pentru stimularea performanţei şi a cercetării ştiinţifice de excelenţă în rândul studenţilor noştri. Aceasta în condiţiile în care Universitatea Babeş-Bolyai se află constant pe primele locuri din ţară de mai mulţi ani, având o cultură a competitivităţii şi ţinteşte spre excelenţă în domeniile pe care le abordează, de la cercetare şi act educaţional, la implicarea în comunitate şi relaţia cu studenţii ei”, a afirmat prorectorul UBB responsabil de cercetare, competitivitate-excelenţă şi publicaţii ştiinţifice, Daniel David.

Studenţii bursieri vor pregăti, sub îndrumarea conducătorului ştiinţific, rezultatele cercetării pentru publicare şi se angajează prin contract să aibă, până la finalizarea bursei, cel puţin o lucrare publicată sau trimisă spre publicare (cu confirmarea editorială de primire), la reviste ştiinţifice universitare indexate în baze de date internaţionale – la revistele indexate Web of Science, SCOPUS sau ERIH Plus – şi editate în alte centre universitare decât Cluj-Napoca, potrivit comunicatului.

De asemenea, bursierii vor susţine cel puţin o prezentare a rezultatelor cercetării în cadrul Colegiului Virtual Next Generation.AGERPRES