univ c-tin brancusi.jpgComunitatea academică a Universităţii „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu-Jiu sărbătoreşte, în aceste zile, două decenii de la înfiinţarea instituţiei şi patruzeci de ani de învăţământ superior în Gorj.

În anul 1992, s-a decis înfiinţarea UCB din Târgu-Jiu, cu următoarea structură: Facultatea de Inginerie şi Facultatea de Ştiinţe, asigurând calificarea superioară a specialiştilor în domeniile tehnic, economic şi juridic, atât pentru zona de nord a Olteniei cât şi pentru alte judeţe din ţară.
În prezent, în UCB Târgu-Jiu există patru facultăţi şi anume Facultatea de Inginerie, Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, un Departament pentru Pregătirea Personalului Didactic, un Departament pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă, alte departamente funcţionale, structuri care funcţionează în baza şi cu respectarea legii.

„Pentru a marca aceste evenimente importante din viaţa universităţii, comunitatea academică, de o perioadă de două săptămâni, se află într-o efervescenţă totală, realizând acţiuni la nivelul fiecărei componente. Astăzi, este timpul acţiunilor forte, astfel că, începând cu ora 17,00, vom organiza un senat festiv, în care vom decerna titlul de Doctor Honoris Causa profesorul uiversitar doctor Mihail Golu, fost ministru al Educaţiei. Evenimentele pe care le organizăm în aceste zile au menirea să marcheze acea strădanie pe care au făcut-o oamenii vremii pentru constituirea unei unităţi de ştiinţă şi cultură la Târgu-Jiu. Mâine, vom intra în adunarea festivă, unde se va face o prezentare a celor 20 de ani de la înfiinţarea UCB şi unde vor fi prezenţi reprezentanţi din 15 universităţi din ţară şi un reprezentant al Ministerului Educaţiei”, a precizat, joi, într-o conferinţă de presă, Moise Bojincă. AGERPRES