danubius_consiliere.jpgPe 18 iunie, Sala Senatului a Universităţii “Danubius” din Galați a găzduit Conferinţa de lansare a proiectului “Alături de cariera ta!”, proiect al cărui beneficiar este Universitatea “Danubius”. Activităţile proiectului “Alături de cariera ta!” vor fi derulate în parteneriat cu S.C. MADCONS S.R.L. Brăila. Obiectivul principal al proiectului constă în facilitarea tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii a unui număr de 600 de studenţi din Regiunea de Sud- Est.

Managerul proiectului, Conf. univ. dr. Manuela Panaitescu, amfitrion al evenimentului, a prezentat publicului (studenţi, cadre didactice, elevi, angajatori şi absolvenţi) obiectivele, acţiunile şi rezultatele care vor fi atinse la finalul acestui proiect.

Rectorul Universităţii “Danubius”, Conf. univ. dr. Andy Pușcă, a avut plăcerea de a deschide această Conferinţa de lansare: “Este o plăcere pentru mine să vă întâlnesc astăzi, aici, în contextul lansării primului proiect din seria celor 6 iniţiate de Universitatea Danubius în domeniul consilierii şi orientării studenţilor în carieră. Un domeniu atât de drag nouă, celor care lucrează în învăţământ: ghidarea tinerilor în alegerea profesiei. În ziua de astăzi contează să ştii să te conectezi la lumea reală. Angajatorii solicită, în primul rând umanitate şi ceea ce ţine de om, de capacitatea de adaptare, de inovaţie. Este un moment al turnurii omenirii iar noi suntem, poate , în avans în această direcţie. Suntem atât de preocupaţi încât seria de proiecte din acest domeniu a transformat studenţii danubieni în oameni complecşi. Universitatea antreprenorială este altceva. Inovarea este la ea acasă. Este o universitate altfel. Suntem diferiţi şi putem implemeta proiecte diferite. Succes managerilor şi echipei de implementare a acestui proiect!”, a încheiat Rectorul Universităţii Danubius, Conf. univ. dr. Andy Pușcă.

Mariana Costin, reprezentant al S.C. MADCONS S.R.L., partenerul Universităţii “Danubius” în proiectul “Alături de cariera ta!”, i-a asigurat pe studenţii care vor face parte din grupul ţintă al proiectului de faptul că experienţa Centrului de Dezvoltare Personală – MADCONS în ceea ce priveşte formarea continuă a adulţilor îşi va spune cuvântul în momentul în care vor dori să păşească, în calitate de absolvenţi, pe piaţa muncii.

Următorul proiect, “Sisteme de calitate şi internaţionalizare în învăţământul superior din filiera turism-mediu-cultură” – POSDRU/156/1.2/G/141248, al cărui beneficiar este Universitatea “Danubius”, din seria preocupărilor acestei universităţi pentru facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii, va fi lansat marţi, 24 iunie, începând cu ora 12:00, la Sala Senatului Universităţii “Danubius” din Galaţi.