danubius_parteneriat1.jpgUniversitatea „Danubius” din Galați a semnat un nou acord de parteneriat interuniversitar cu Universitatea Tehnică de Stat din Rostov-Don – Federaţia Rusă, acord prin care cele două universităţi, de astăzi partenere, şi-au propus să colaboreze în diferite domenii de activitate, în special în ceea ce priveşte mobilităţile studenţeşti şi ale cadrelor didactice ale acestor instituţii de învăţământ superior . De asemenea, parteneriatul vizează şi organizarea unor evenimente ştiinţifice de amploare internaţională precum şi implementarea diferitelor proiecte pentru ariile de interes ale comunităţii globale în care fiecare universitate îşi va aduce contribuția prin profesorii, cercetătorii, dar şi prin baza materială-suport.

Delegaţia prezentă la Universitatea „Danubius” a fost mixtă, membrii săi fiind reprezentanţi ai sistemului de învăţământ superior din Federaţia Rusă, respectiv: Profesor universitar Nesmeyanov Evgeny Efimovich, doctor habilitat în filosofie, şef al Catedrei de “Filosofie şi Confesii Mondiale” din cadrul Universităţii Tehnice de Stat din Rostov-Don, Federaţia Rusă şi Kanina Irina Yurevna, redactor- şef adjunct pe relaţii internaţionale al Revistei “Almanahul ştiinţific al ţărilor din arealul Mării Negre”, dar şi din Republica Moldova: Profesor universitar Alexandru Burian, doctor habilitat în Drept, Preşedinte al Asociaţiei de Drept Internaţional din Republica Moldova, Vice – Rector al Universităţii de Studii Europene.

Conf. Univ. dr. Andy Pușcă, Rector al Universităţii “Danubius” din Galaţi, a declarat deschiderea către această colaborare, subliniind importanţa implicării în parteneriate puternice cu universităţi şi asociaţii universitare de prestigiu din întreaga lume pentru realizarea obiectivului de internaţionalizare a Universităţii “Danubius”. Domnia sa a primit cu onoare invitația de a participa, în luna septembrie, la ceremonia de aniversare a 85 de ani de la înființarea Universităţii Tehnice de Stat din Rostov- Don, Federaţia Rusă.

„Sunt bucuros pentru faptul că suntem aici. Despre Universitatea Danubius din Galați am aflat foarte multe lucruri pozitive din mass-media, dar hotărârea de a încheia un parteneriat interuniversitar cu dumnealor a fost luată după recomandarea pe care am primit-o de la partenerii săi din Republica Moldova. Universitatea Danubius este specializată în domeniul socio-uman, iar aportul acestei instituții de învățământ superior la cercetarea științifică dinac grup birou domeniul juridic, economic, dar și al comunicării și relațiilor internaționale este apreciat și recunoscut la nivel internațional. Este primul pas! Avem încredere în această cooperare!”, a declarat Prof. univ. Nesmeyanov Evgeny Efimovich.

Prezenţa Profesorului universitar Alexandru Burian, Preşedinte al Asociaţiei de Drept Internaţional din Republica Moldova, Vice – Rector al Universităţii de Studii Europene, în cadrul acestei delegaţii nu este deloc întâmplătoare, domnia sa colaborând de mult timp cu Universitatea “Danubius” şi cunoscând foarte bine potenţialul ştiinţific al cadrelor didactice ale acestei universităţi. Un exemplu, în acest sens, este cel al Prof. univ. dr. Jana Maftei, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universităţii “Danubius”, amfitrion al vizitei, care a fost îndrumată ştiinţific la studiile doctorale de către profesorul Alexandru Burian, în domeniul Dreptului internaţional public şi cu care a publicat în coautorat mai multe lucrări de specialitate în acest domeniu.

Unul dintre subiectele asupra cărora au fost accentuate discuţiile întâlnirii a fost redactarea în comun a Revistei Ştiinţifice “Almanahul ştiinţific al ţărilor din arealul Mării Negre”, Rectorul Universităţii “Danubius” primind onorat propunerea de a deveni cofondator al acestei Reviste Ştiinţifice. „Ne dorim să dezvoltăm acest proiect editorial în parteneriat cu Universitatea Danubius. Revista va cuprinde studii ştiinţifice de specialitate pe domenii de interes pentru relaţiile intercultural, viaţa sufletească a ţărilor riverane Mării Negre şi se adresează deopotrivă studenţilor, profesorilor, cât şi întregii comunități academice”, a subliniat Kanina Irina Yurevna, redactor- şef adjunct pe relaţii internaţionale al Revistei “Almanahul ştiinţific al ţărilor din arealul Mării Negre”.

Agenda vizitei delegației academice moldo- ruse a cuprins și un tur al campusului Universității ”Danubius”, musafirii declarându-se impresionați de faptul că o universitate privată, care nu are susținerea financiară a statului, a putut să construiască un campus modern care asigură condiții superioare de studiu studenților. Această universitate trebuie luată ca exemplu de multe universități private din Europa. Comparativ universităților private din Rusia, pe care le cunosc, aproximativ 30, doar 2 sau 3 dintre acestea se ridică la standardul Universității ”Danubius”, a declarat Profesorul universitar Nesmeyanov Evgeny Efimovich.

În timpul acestei vizite s-au discutat și aspecte ale organizării Conferinței internaționale dedicată problemelor de securitate ale statelor riverane Mării Negre, eveniment care va avea loc, probabil în luna octombrie, când este sărbătorită Ziua Internațională a Mării Negre (31 octombrie).

danubius_parteneriat2.jpg