danubius_gauc1.jpgCinci zile, în perioada 29 mai – 2 iunie, Universitatea “Danubius” din Galați a găzduit unul dintre cele mai importante evenimente ştiinţifice mondiale dedicat unui învăţământ superior de calitate adaptat globalizării: Conferinţa internaţională The Global Advancement of Universities and Colleges (GAUC). Ideea parteneriatului academic încheiat între patru instituţii de învăţământ superior din Statele Unite ale Americii, China, Rusia şi România, a plecat de la visul comun al conducătorilor acestor universităţi: de a schimba lumea prin educaţia oferită de învăţământul superior în contextul globalizării.

A treia ediţie a Conferinţei internaţionale The Global Advancement of Universities and Colleges (GAUC) a adus la Galaţi un număr important de profesori, cercetători ştiinţifici, academicieni şi înalte oficialităţi din toate colţurile lumii.

”Pentru internaţionalizarea învăţământului superior… dacă nu universitarii, mediul academic şi studenţii atunci cine? Importanţa internaţionalizării învăţământului superior de calitate, prin sublinierea rolului deosebit pe care îl joacă în această direcţie cei trei piloni : universitarii, mediul academic şi studenţii”, a declarat în deschiderea lucărilor conferinţei Andy Pușcă, Rector al Universităţii “Danubius” din Galaţi. “Universitarii, valori ale conştiinţei ştiinţifice şi morale trebuie să găsească premizele, căile şi finalitatea conlucrării atât între ei cât şi cu societatea în ansamblul ei, mediul academic poate configura strategiile adecvate de dezvoltare economic şi de progres social iar studenţii, instruiţi de cei mai buni profesori din diferite domenii, trebuie să fie capabili să aplice aceste strategii, să fie exemple şi promotori de care lumea globalizată are atâta nevoie”, a adăugat acesta.

Vechi prieten al Universităţii “Danubius”, Steve O. Michael, Rector al Universităţii Arcadia, din Philadelphia, SUA, a enumerat cele patru principii care unesc viziunea comună a partenerilor Conferinţei internaţionale GAUC: “În primul rând, internaţionalizarea învăţământului superior. Lumea se schimbă şi devine din ce în ce mai mică deoarece tehnologia şi libera circulaţie permit ca oamenii să fie interconectaţi din orice colţ al lumii. Avem Mc Donalds, KFC şi branduri din industria modei în toate ţările. Următoarea ţintă a internaţionalizării este învăţământul superior. Mai precis, este vorba despre internaţionalizarea asigurării calităţii în învăţământul superior. Al doilea principiu care a unit aceste universităţi în GAUC, se referă la sectorul privat care are un rol important de jucat iar în multe state este un concept nou.

Facilitarea accesului este al treilea principiu al acestui parteneriat. Talente umane există peste tot în lume. Rolul învăţământului superior este de a le aduce laolaltă pentru a le dezvolta în serviciul umanităţii. Ultimul deziderat al parteneriatului nostru este de a face diferenţa! Înainte de toate, învăţământul superior trebuie să transforme civilizaţiile, să găsească soluţii diferitelor probleme. Studenţii noştri vor deveni studenţi internaţionali, profesorii noştrii se transformă în profesori internaţionali!”

Profesorul Ruiqing DU, Vice Preşedinte al Programelor Internaţionale din cadrul Universităţii Internaţionale Xi’an din China, a prezentat atenţia deosebită pe care o acordă China educaţiei şi oportunităţilor deosebite oferite de sistemul de învăţământ superior privat. Pornind de la numele Universităţii “Danubius”, varianta latină a denumirii fluviului Dunărea, discursul profesorului Sergey Zapryagaev, Prorector al Universităţii de Stat Voronezh din Rusia, a fost deschis printr-o analogie interesantă: asemenea fluviului a cărui măreţie şi putere este dată de multitudinea râurilor care se varsă în el, proiectul GAUC este important prin implicarea fiecărui partener şi participant, conduşi de aceeaşi viziune a necesităţii internaţionalizării învăţământului superior într-o lume globalizată.

Excelenţa Sa, Dato’ Nik Mustafa Kamal Bin Nik Ahmad, Ambasadorul Malaysia în România a declarat: “Pentru a pregăti oameni care să schimbe lumea, trebuie să investeşti în educaţie! Educaţia nu se mai limitează la şcolile naţionale ci trebuie să depăşească graniţele ţării pentru a pătrunde într-o lume globalizată”! Iniţiativa Universităţii “Danubius” de a fi actor activ în demersul GAUC, de a forma cetăţeni şi lideri internaţionali, a fost salutată şi de Excelenta Sa, Ambasadorul Gheorghe Săvuică, Preşedinte al Institutului Român de Studii Euro-Asiatice (IRSEA), acesta sa remarcând asemănarea existentă între activităţile acestei Conferinţe şi cele ale IRSEA, ambele bazându-se pe intensa cooperare internaţională pentru a face schimb de bune practici în soluţionarea problemelor din domenii diferite.

danubius_gauc2.jpg