danubius_meetings.jpgDanubius Online, platforma e-Learning implementată cu succes de Universitatea “Danubius” în anul 2009, spațiul virtual care facilitează interacțiunea dintre profesori și studenți, “sala de curs, de seminar, de examene” și totodată avizierul online pentru studenții înscriși la forma de învățământ la distanță oriunde s-ar afla, în alte localități sau în străintate, a fost completată de un sistem specializat de video – conferință: Meetings.

Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă din cadrul Universității “Danubius” în colaborare cu Biroul TIC din cadrul acestei universități au organizat pe 17 martie primele cursuri de instruire a cadrelor didactice și a studenților în vederea familiarizării acestora cu noul instrument de comunicare sincronă la distanță.

Directorul Departamentului pentru Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă, Lect. Univ. Dr. Alina Nuță, consideră sistemul de video-conferință Meetings drept “o optiune suplimentară de realizare a suportului tutorial fiind utilizat atât pentru comunicarea bidirecțională individualizată cât și de grup, oferind posibilitatea tutorilor de a asigura direcționarea studiului la disciplinele prevăzute în planurile de învățământ, consilierea și îndrumarea studenților cu scopul îmbunătățirii calității procesului de învățământ și a rezultatelor studenților”

Detaliile tehnice ale acestui nou instrument de comunicare sunt deținute de către Lect. univ. dr. Florin Postolache, Șef al Biroului TIC din cadrul Universității “Danubius”, care, împreună cu ceilalți colegi din cadrul acestui Birou, Cristian Baciu și Ing. Andrei Tatulici, administrează Platforma e-Learning Danubius Online.

Funcționând pe orice sistem de calcul, indiferent de sistemul de operare (Windows, MacOS, Unix), noul instrument Meetings dispune de următoarele facilități: înregistrare și redare sesiune video-conferință, prezentare, desktop sharing, whiteboard, integrated VoIP, Webinars, Video Conferences. Astfel, partajarea desktop-ului moderatorului sau a oricărui participant din cadrul video-conferinței, partajarea de documente (în format pdf sau orice format Office), precum și a instrumentelor de comunicare sincronă disponibile devine posibila către toti participanții. Utilizatorii își pot partaja în același timp webcam-urile deoarece nu există nicio limită privind numărul de camere web active simultan.

Prin implementarea acestui sistem de video-conferință, Universitatea “Danubius” facilitează și accesul la oferta educațională a studenților străini care doresc să urmeze unul dintre programele de studii de licență sau de masterat în limba engleză precum și conferințele sau întâlnirile de lucru ale membrilor comunității Danubius aflați în țară sau în străinătate.