danubius_salut.jpgUniversitatea Danubius din Galaţi a primit calificativul „Încredere” din partea Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) în urma evaluării referitoare la asigurarea calităţii programelor de studiu şi respectarea standardelor academice privind acordarea diplomelor, a anunţat vineri instituţia de învăţământ superior.

„Concluziile Raportului ARACIS cu privire la credibilitatea care poate fi acordată managementului Universităţii Danubius în materie de asigurare a calităţii programelor de studii, dar şi de respectare a standardelor academice de acordare a diplomelor de absolvire au condus la calificativul Încredere”, se menţionează într-un comunicat al universităţii.

La sfârşitul anului trecut, Universitatea Danubius a trecut prin procedura de evaluare instituţională externă realizată de către ARACIS, instituţia care are ca misiune efectuarea evaluării externe a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ superior şi de alte organizaţii furnizoare de programe de studii specifice învăţământului superior.

Calificativul Încredere a fost acordat de ARACIS în urma unor constatări ale evaluării care au pornit de la realitatea observată în timpul vizitei la Universitatea Danubius şi reflectă îndeplinirea cerinţelor normative obligatorii referitoare la calitatea personalului didactic şi la baza materială. De asemenea, Încrederea vizează şi programele de studii evaluate în cadrul evaluării instituţionale: Finanţe şi Bănci din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene din cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Internaţionale.

„Am încredere în echipa Universităţii Danubius care se adaptează oricăror provocări. Cadrele didactice sunt performante şi deschise competiţiei internaţionale. Studenţii ştiu să trăiască adevărat şi responsabil viaţa de student danubian. Structurile instituţionale funcţionează într-un sincron perfect. Toate acestea au condus la acest rezultat”, a declarat Andy Puşcă, rectorul Universităţii Danubius. AGERPRES