danubius-sediu_mic.jpgUniversitatea „Danubius” din Galați organizează înscrieri la programul de studii de masterat, potrivit Ordinului Ministrului nr. 5224/30.08.2011, publicat în M. Of. al României Partea I nr. 617bis din 31.08.2011 (disponibil la

http://www.monitoruloficial.ro/RO/article–e-Monitor–339.html), Universitatea „Danubius” fiind menționată la p. 74, cu toate programele de masterat acreditate, având dreptul să organizeze admitere la aceste programe de studii.

Potrivit prevederilor art. 3 al. 1 din Ordinul Ministrului nr. 5271/ 6. 09. 2011 publicat în M. Of. al României nr. 637 din 6 septembrie 2011 (disponibil la

http://www.monitoruloficial.ro/RO/article–e-Monitor–339.html), „Pentru ciclul de studii universitare de master cu taxă, desfășurat în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, particulare acreditate și particulare autorizate să funcționeze provizoriu, care au dreptul să organizeze studii universitare de master, cifra de școlarizare este aprobată de senatul universitar”.

Conducerea Universităţii „Danubius” din Galaţi doreşte să clarifice interpretarea eronată și neunitară a efectelor rezultatelor clasificării universităților realizată de Ministerul Educaţiei în parteneriat cu Asociaţia Universităţilor Europene, comunicate pe 6 septembrie de către ministrul învățământului.

Însuși ministrul educației explică într-un comunicat publicat pe Mediafax: „A apărut public falsa percepţie, contrară filozofiei legii, potrivit căreia o universitate centrată pe educaţie este obligată să organizeze doar licenţă şi că va fi interzis să organizeze masterat. Legea nu prevede niciunde aşa ceva. O universitate de stat, care este o universitate centrată pe educaţie, va primi finanţare de la stat pentru programe de licenţă, iar dacă are programe de master de calitate înaltă şi aceste programe vor putea să fie finanţate de la stat. De ce am încorseta o universitate în limitarea de a organiza doar programe de licenţă dacă punctual, într-un anumit domeniu, poate să organizeze un program de master foarte bun. Pe de altă parte, de ce am deschide uşa acelei universităţi la organizarea altor programe de master neperfomante, dacă are un anumit număr de programe de master bune. Deci, finanţarea va merge strict acolo unde se află calitatea”.

Astfel, Universitatea „Danubius”, are dreptul de a organiza admitere la programul de studii de masterat, fiind disponibile 450 de locuri pentru următoarele programe de studii:

În cadrul Facultăţii de Drept, candidaţii pot opta pentru:

– Drept comunitar (ZI) – 50 de locuri – ACREDITAT;

– Drept şi Administraţie Publică Europeană (ZI şi FR) – 100 de locuri – ACREDITAT;

– Ştiinţe penale (ZI) – 50 de locuri – ACREDITAT.

În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice există patru programe de studii de masterat, astfel:

– Management Financiar Public şi Privat (ZI) – 75 de locuri – ACREDITAT;

– Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spaţiul European (ZI) – 75 de locuri – ACREDITAT;

– Managementul Afacerilor în Comerţ şi Turism (ZI) – 50 de locuri – ACREDITAT;

– Audit şi Control Public şi Privat (ZI) – 50 de locuri – ACREDITAT.

Perioada înscrierilor este 5 – 28 septembrie 2011. Pentru mai multe detalii privind admiterea la studiile universitare de masterat, vizitați:

http://admitere.univ-danubius.ro/archives/category/master.