univ-danubius4.jpgLipsa timpului nu trebuie să constituie o barieră în a urma cursurile unei universităţi. La Universitatea „Danubius” din Galaţi există forma de învăţământ cufrecvenţă redusă şi forma de învăţământ ladistanţă.

Astfel poţi fi student al Universităţii „Danubius” chiar dacă munceşti sau eşti student şi la o altă facultate. Problema în discuţie este „acoperită” prin formele flexibile de educaţie care oferă posibilitatea studentului de a stabili locul, ritmul şi momentul în care se poate instrui.

Dacă urmezi una dintre cele două forme de învăţământ nu însemnă implicit că eşti mai puţin pregătit pentru profesia aleasă deoarece conţinutul cursurilor urmate în cadrul formelor ID şi FR este acelaşi ca şi cel de la ZI. Comunicarea interactivă dintre student şi profesor nu lipseşte în niciuna dintre variante – FR sau ID, deoarece Universitatea „Danubius” exploatează cu succes mijloacele alternative de înţelegere şi fixare a cunoştinţelor – prelegeri audio-video, bibliotecă virtuală, platformă bidirecţională de comunicare online.

Odată ce ai absolvit o asemenea formă de învăţământ vei obţine o diplomă de acelaşi tip cu cel al diplomei obţinute la învăţământul de zi. Forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (FR), caracterizată prin activităţi dedicate mai ales unor cursuri de sinteză şi pregătirii aplicative, programate în mod compact şi periodic, presupunând întâlnirea nemijlocită, în spaţiul universitar, a studenţilor cu cadrele didactice de predare, completate de alte mijloace de pregătire specifice învăţământului la distanţă.

Oferta educaţională a Universităţii „Danubius” cuprinde următoarele programe de studii la această formă de învăţământ:

Studii universitare de licenţă:

75 de locuri la Facultatea de Drept, specializarea Drept, durată 4 ani (ACREDITAT);

75 de locuri la Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea Finanţe şi Bănci, durată 3 ani (AUTORIZAT);

75 de locuri la Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune, durată 3 ani (AUTORIZAT).

Studii universitare de masterat:

50 de locuri la Facultatea de Drept, specializarea Drept şi Administraţie Publică Europeană, durată 1,5 ani (ACREDITAT).

Forma de învăţământ la distanţă este caracterizată prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii specifice, activităţi de autoînvăţare şi autoevaluare completate de activităţi specifice de tutorat.

Forma de învăţământ la distanţă (ID) este oferită în prezent pentru următoarele programe de studii şi specializări :

Studii universitare de licenţă:

100 de locuri la Facultatea de Drept, specializarea Drept, durată 4 ani (în curs de acreditare);

100 de locuri la Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea Finanţe şi Bănci, durată 3 ani (ACREDITAT);

100 de locuri la Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, durată 3 ani (ACREDITAT);

50 de locuri la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale, specializarea Comunicare şi Relatii Publice, durată 3 ani (AUTORIZAT).

Pentru mai multe informaţii, accesaţi http://admitere.univ-danubius.ro