danubius-sediu_mic.jpgUniversitatea „Danubius” din Galați, beneficiar in cadrul proiectului cu titlul “Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare şi valorificarea competenţelor informale”, organizează în perioada 13 – 14 septembrie Conferința proiectului la sediul Universității Româno – Americane, Bd. Expoziției 1B, Sector 1 București, începând cu ora 11.00.

Seria evenimentelor Conferinței proiectului debutează marți, 13 septembrie, la ora 11.00, la sediul Universității Româno – Americane, prin Seminarul de deschidere (The Start-off Seminar), cu prilejul căruia vor fi prezentate oficial, inclusiv presei, atât proiectul (prezentarea obiectivelor specifice ale proiectului, premisele realizării obiectivelor și rezultatelor proiectului, astfel cum sunt descrise în cererea de finanțare), partenerii proiectului (prin intermediul unor scurte materiale video care vor reda imagini cu fiecare universitate parteneră) cât și scenariul (ceea ce va permite descrierea aspectelor tehnice și științifice ale proiectului, ca o condiție prealabilă a descrierii detaliate a obiectivelor proiectului potrivit obiectivelor generale ale recomandărilor UE privitoare la învățarea secundară, potrivit POSDRU).

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea eficienţei şi eficacităţii programelor de studiu prin restructurarea şi îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare (în concordanţă cu cererea de profiluri profesionale de pe piaţa muncii), în contextul constituirii unui consorţiu universitar european, în vederea valorificării programelor de studii terţiare.

Grupul țintă căruia i se adresează acest proiect este alcătuit din următoarele categorii de persoane: experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior, la nivel naţional; membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate; membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi; personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior, personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor şi cadrului naţional al calificărilor in învăţământul superior, la nivel de sistem; personal implicat în elaborarea politicilor în învăţământul superior; personalul implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate; studenţi; personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare; personal al membrilor comitetelor sectoriale, membri ai partenerilor sociali în educație.

Activităţile proiectului sunt destinate consolidării capacităţii universităţilor de a oferi sectorului privat şi pieţei muncii profiluri profesionale necesare dezvoltării acestora, înlesnind într-o anumită măsură pătrunderea pe aceste pieţe şi dezvoltarea profesională a tinerilor. Proiectul prevede crearea unui consorţiu universitar deschis, format din universităţi din România şi din alte state membre UE la care participă (iniţial) cele 8 universităţi partenere: Universitatea Româno – Americană – București, Universitatea George Bacovia – Bacău, Universitatea de Vest – Timișoara, Universita deli Studi di Camerino – Italia, Universitatea Toulouse – Franţa, Universitatea Dortmund – Germania și Universitatea Chania – Grecia. De asemenea, parteneri în cadrul acestui proiect sunt și S.C. CISPRO S.R.L și SIDA S.R.L Italia.