univ danubius.jpgPrefectura Judeţului Galaţi, două instituţii de învăţământ superior – Universitatea “Danubius” şi Universitatea din Camerino Italia precum şi CIsPRO Business School, au semnat, la începutul săptămânii trecute, un memorandum de înţelegere, pentru o perioadă de 5 ani, în vederea îndeplinirii în comun a unor obiective extinse asupra programelor educaţionale, cercetării şi dezvoltării, planificării resurselor precum şi asupra egalităţii şi accesului managerilor, lucrătorilor şi cercetătorilor angrenaţi în acest demers.

Semnarea acestui acord a fost rezultatul deplasării în teritoriu, a delegaţiei formate din reprezentanţii instituţiilor semnatare, companiile vizitate care au manifestat interes sub aspectul implicării în acest puternic parteneriat internaţional urmând a se alătura colaborării.

În cele două zile, delegaţia a vizitat mai multe companii puternice în diferite domenii de activitate, astfel: Parcul de Software Galaţi, Mital Steel, Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Piscicultură şi Industrializarea Peştelui Galaţi, ARCADA S.R.L., Agrimon Brăila, Romlotus S.R.L. Galaţi, Şerbăneşti Livada S.R.L., S.C. MANSEL Group S.R.L., Primăria MATCA etc.

Discuţiile purtate cu reprezentanţii companiilor vizitate au fost canalizate asupra beneficiilor colaborării acestora sub umbrela acordului “The Best Tech”, în sensul facilitării mobilităţii cercetătorilor prin oferirea de facilităţi din cadrul diferitelor programe; partajarea dezvoltării de materiale şi softuri educaţionale; urmărirea unei abordări comune pentru dezvoltarea cercetării; participarea în parteneriat la programele Cadru de cercetare şi inovare IT ale Comisiei Europene etc. Concentrarea cercetării în domenii care au aplicaţii utile în domeniul industriei şi cel al mediului de afaceri, a constituit unul dintre punctele de maximă importanţă dezbătute cu reprezentanţii companiilor.

Toate companiile incluse în agenda delegaţiei şi-au manifestat deschiderea implicării în acest memorandum, fiecare partener urmând a – şi asuma atribuţii specifice implementării acordului internaţional prin : identificarea şi valorificarea de oportunităţi care vor oferi beneficii; accelerarea facilitarea şi supravegherea imiţiativelor ca răspuns la aceste oportunităţi; identificarea de relaţii în curs de dezvoltare şi cultivarea/ dezvoltarea acestora – relaţii cu industria, mediul de afaceri şi guvernul precum şi influenţarea factorilor de decizie în aceste domenii.