danubius-sediu.jpgAbsolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie începând cu anul universitar 2013 – 2014 la unul dintre cele patru programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Facultăţii de Drept, în colaborare cu Centrul de Formare Profesională a Universităţii “Danubius” din Galați.

Parcurgerea acestor programe are ca finalitate actualizarea, dezvoltarea şi perfecţionarea unor competenţe specifice anumitor calificări universitare şi standarde ocupaţionale în strânsă corelaţie cu schimbările pieţei muncii.

Orarul a fost stabilit astfel încât să fie accesibil tuturor celor care doresc să le urmeze, modulele desfăşurându-se pe o perioadă de 3 luni începând cu ora 16.00. Absolvenţii programelor postuniversitare vor primi un Certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului însoţit de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară, competenţele sau unităţile de competenţă vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă. Ambele documente sunt aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Protecţia juridică a copilului

Durata: 144 ore

Număr credite: 18

Discipline: Instituţii naţionale şi locale cu atribuţii în protecţia juridică a minorului; Reglementări internaţionale privind protecţia minorului Rolul familiei şi politici de îngrijire alternativă a copilului; Reglementarea serviciilor sociale pentru copii în România; Autoritatea părintească între reglementare şi practică; Răspunderea penală a minorului.

Instituţii de dreptul familiei şi acte de stare civilă

Durata: 144 ore

Număr credite: 18

Discipline: Instituţia căsătoriei şi instituţia divorţului; Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor; Organizarea activităţilor de stare civilă; Acte şi fapte de stare civilă; Atribuţiile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în materie de stare civilă; Practica CEDO în domeniul relaţiilor de familie.

Mecanisme juridice pentru o administraţie performantă

Durata: 192 ore

Număr credite: 24

Discipline: Separaţia puterilor în stat; Administraţia publică la nivel European; Cariera funcţionarului public; Procedura contenciosului administrative; Achiziţii publice – reglementări naţionale şi europene, Comunicare în administraţia public; Protocol instituţional; Contabilitate şi gestiune financiară în instituţiile publice.

Infracţiuni prevăzute în legi speciale

Durata: 192 ore

Număr credite: 24

Discipline: Particularităţi ale infracţiunilor prevăzute în legi speciale; Reglementări procedurale specifice infracţiunilor prevăzute în legi speciale; Tehnici de investigare criminalistică specifice infracţiunilor prevăzute în legi speciale; Infracţiuni la regimul ordinii şi liniştii publice; Infracţiuni de natură economico-financiară; Infracţiuni privind criminalitatea organizată; Infracţiuni de corupţie; Aspecte criminologice şi de prevenire a infracţiunilor prevăzute în legi speciale.

Infracţiuni prevăzute în legi speciale

Durata: 192 ore

Număr credite: 24

Discipline: Particularităţi ale infracţiunilor prevăzute în legi speciale; Reglementări procedurale specifice infracţiunilor prevăzute în legi speciale; Tehnici de investigare criminalistică specifice infracţiunilor prevăzute în legi speciale; Infracţiuni la regimul ordinii şi liniştii publice; Infracţiuni de natură economico-financiară; Infracţiuni privind criminalitatea organizată; Infracţiuni de corupţie; Aspecte criminologice şi de prevenire a infracţiunilor prevăzute în legi speciale.

Înscrierile au loc în perioada : 2 septembrie – 30 septembrie.

Taxa de înscriere: 50 lei

Taxa de şcolarizare: 800 lei