UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAȚI, autorizată de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și înscrisă în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților, organizează programul de formare – SPECIALIZARE pentru ocupația EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE, Cod COR – 214946 – CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

Când și unde va avea loc programul de formare?

În zilele de 11-12 noiembrie și 25-26 noiembrie 2017, cu începere de la orele 9.00,la sediul Universității Danubius Galați (b-dul Galați nr. 3, sala A38-etaj 3).

 

Cu cine?

Lector – d-na Florentina DRĂGAN

 

Cui se adresează?

Angajaților din cadrul operatorilor economici, funcționarilor publici din administrația publică, specialiștilor din sectorul privat încadrați în compartimente cu atribuții în procesul de achiziții publice finanțate din fonduri publice naționale sau europene, precum și altor persoane interesate de domeniul achizițiilor publice.

 

De ce să particip?

În anul 2016 a fost finalizată transpunerea celor patru directive din domeniul achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale, concesiunilor și a căilor de atac.

Tematica evenimentului vizează analize, dezbateri, soluții și aplicații practice privind:

– noutățile în domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiuni;

– elementele de noutate din cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor pe cale administrativ jurisdicțională sau pe cale judiciară;

– aspecte teoretice și practice.

 

Ce obțin în urma participării la programul de formare?

Dobândirea de informații și concepte specifice domeniului achizițiilor publice;

Identificarea elementelor de noutate din domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiuni – clarificări și modificări emise de Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

Însușirea de noțiuni care îmi vor permite:

 • analizarea legislaţiei aplicabile specifice;
 • planificarea procesului de achiziţie publică;
 • derularea procedurilor de atribuire.

-CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale

Competențele dobândite și înscrise în suplimentul descriptiv al certificatelor eliberate de ANC, în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 republicată:

 • Comunicarea interpersonală
 • Perfecţionarea pregătirii profesionale
 • Utilizarea calculatorului
 • Coordonarea muncii în echipă
 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
 • Elaborarea documentelor de specialitate
 • Analizarea legislaţiei aplicabile specifice
 • Acordarea consultanţei de specialitate
 • Planificarea achiziţiilor publice
 • Derularea procedurilor de atribuire
 • Finalizarea procedurilor de atribuire

-CERTIFICAT DE PARTICIPARE eliberat de UNIVERSITATEA DANUBIUS (oferă posibilitatea obținerii de reduceri în cazul participării la alte programe de formare continuă organizate de Centrul de Formare Continuă-Danubius International Business School, Universitatea Danubius Galați)

Condiții de îndeplinit:

 • absolvent de studii superioare;
 • pregătirea și susținerea unui proiect a cărui tematică va fi stabilită de către formator;
 • prezența în toate zilele cursului și în ziua examinării stabilită de comisia de evaluare.

Tarife și reduceri:

-Tariful de participare la programul de formare este de 750 lei/ participant (inclusiv TVA)

Tariful cuprinde participarea la programul de formare, certificarea ANC, materiale informative (în format de hârtie și electronic), suport de curs, pauză de masă și pauze de cafea.

 

-Tariful de participare la programul de formare va fi de 700 lei/ participant (inclusiv TVA) în cazul în care:

 • participă minimum 3 persoane din cadrul aceleiași instituții/societăți/organizații;
 • sunteți absolvent sau frecventați în prezent o formă de învățământ la Universitatea Danubius.

 

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE LIMITAT

Rezervarea locului se face în baza formularului de înscriere, transmis până cel mai târziu pe 6 noiembrie 2017, la Secretariatul Universității Danubius, fax 0372361292, e-mail crina.munteanu@univ-danubius.ro, (nr. telefon 0372361250, 0372361251).

Persoană de contact pentru detalii suplimentare: Viorela Laura KOVÁCS, tel. 0372361173, 0737616042, e-mail laura.kovacs@univ-danubius.ro