danubius_logo.jpgFacultatea de Comunicare şi Relatii Internaţionale din cadrul Universităţii “Danubius” din Galaţi organizează admitere la un nou program de studii, respectiv: Relatii Internationale si Studii Europene – forma de învăţământ la distanţă (ID). La Galaţi, în cadrul Facultăţii de Comunicare si Relatii Internationale – Universitatea “Danubius”, functionează, din anul 2005, un program de studii acreditat: Relaţii Internationale şi Studii Europene, forma de învăţământ cu frecvenţă (IF).

Domeniul Relaţiilor Internaţionale şi al Studiilor Europene abordează teme din realitatea contemporană, analizând perspective ale dimensiunilor globale şi regionale ale acesteia. Astfel, natura conexiunilor dintre state, cauzele războiului, problemele păcii, cooperarea internaţională şi recunoaşterea actorilor internaţionali, respectiv contextul procesului de formare a Uniunii Europene şi de cristalizare a patrimoniului cultural şi identitar european, sunt câteva dintre subiectele abordate la cursuri și seminarii.

Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a fost inclusă în România în domeniul ştiinţelor sociale şi politice, alături de ştiinţele politice, sociologie, ştiinţele comunicării, ştiinţele administrative, fapt ce ilustrează perspectivele şi orizonturile largi ale domeniului fundamental. Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene reflectă efortul depus de mediul românesc de instituţionalizare pe criterii profesionale a unui domeniu real care beneficiază de o piaţă în expansiune, dinamică, care are nevoie de astfel de specialişti.

Procesul de învăţământ la specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene – Facultatea de Comunicare si Relaţii Internaţionale este asigurat de un corp profesoral de înaltă calificare, care îmbină competenţa ştiinţifică şi metodologia didactică cu experienţa practică în sfera relaţiilor internaţionale, a studiilor europene şi a diplomaţiei.

Titularii de disciplină posedă titluri ştiinţifice de doctor, având rezultate remarcabile în cercetarea ştiinţifică, fiind autori de tratate şi lucrări de specialitate care se bucură de largă apreciere pe plan naţional şi internaţional. O parte însemnată a activităţii ştiinţifice şi publicistice a profesorilor se regăseşte în manuale, cursuri universitare şi alte materiale didactice puse la îndemâna studenţilor.

Absolvenţii specializării Relaţii Internaţionale şi Studii Europene pot contribui, prin integrarea lor în viaţa politică sau în diplomaţie, prin asigurarea de consultanţă sau analiză, la crearea unui corp profesional bine pregătit al funcţionarilor publici europeni. Experienţa arată că este nevoie de oameni cu expertiză în acest domeniu.

Absolvenţii specializării Relaţii Internaţionale şi Studii Europene obţin diplomă de licenţă în specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.

Absolvenţii acestei specializări pot ocupa posturi/funcţii de:

-Consilier/expert în relaţii internaţionale, studii europene;

-Consilier/expert în domeniul integrării europene şi euroatlantice;

-Manangeri de proiecte europene şi internaţionale;

-Ataşat, secretar, consilier diplomatic;

-Specialist în comunicare şi relaţii publice internaţionale;

-Funcţionar în administraţia publică, centrală, judeţeană, locală;

-Eurofuncţionar;

-Profesor de relaţii internaţionale, studii europene, istoria relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei la colegii, licee, gimnazii;

-Consilieri/experţi în cadrul ONG şi partidelor politice, sindicatelor;

-Cercetători ştiinţifici în unităţi de cercetare;

Pregătirea practică este completată de stagiile efectuate în instituţii locale a căror activitate este compatibilă cu domeniul Relaţiilor Internaţionale şi Studiilor Europene (Consiliul Judeţean, Consiliul Local Galati, Primăria Municipiului Galati, Consiliul Local al IMM-urilor Galati, Centrul de Informare şi Consultanţă Europeană etc.).

Anual, se desfăşoară o activitate de aplicaţie de teren cu vizitarea principalelor instituţii regionale, naţionale şi europene implicate în procesul de integrare a României în U.E, respectiv în organismele şi organizaţiile internaţionale. Disciplina Practica de specialitate reprezintă un pilon important al specializării, prin care se pun în aplicare noţiunile teoretice acumulate pe parcursul orelor de curs şi seminar în cadrul instituţiilor cu care Departamentul de Comunicare si Stiinte Politice are încheiate acorduri de parteneriat.

O altă dimensiune a disciplinei Practică de specialitate, o reprezintă participarea la conferinţe, mese rotunde şi seminarii, organizate de către Facultate sau Departament unde vor avea ocazia să beneficieze de experienţa profesorilor, specialiştilor naţionali şi internaţionali care vor conferenţia pe marginea temelor de interes pentru domeniul specializării.

Pe parcursul celor trei ani, studenţii danubieni beneficiază de posibilitatea de a obţine burse Erasmus de studiu – care contribuie la completarea cunoştinţelor profesionale – sau de plasament – pentru îmbunătăţirea abilităţilor practice, în universităţi de referinţă din Franţa, Slovenia, Italia, Letonia, Marea Britanie,Turcia, Islanda, Polonia, Spania, Ungaria.