danubius_danube.jpgUniversitatea „Danubius”, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Cahul „B.P. Hașdeu”, Universitatea de Arte Liberale din Izmail, Ucraina, Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse, Bulgaria și Universitatea EDUCONS din Serbia, organizează a cincea ediție a Conferinței Internaționale cu tema „Dunărea – Axă a Identității Europene”. Anul acesta, elogierea științifică a Dunării va avea loc pe data de 29 iunie (Ziua Internațională a Dunării), evenimentul fiind găzduit de Universitatea EDUCONS, Serbia.

Conferința internațională cu tema Dunărea – Axă a Identității Europene, reprezintă un veritabil forum de dezbateri științifice, organizatorii dorind să concentreze cercetarea ştiinţifică, în special din universităţi riverane Dunării, pe o problematică largă, dar în acelaşi timp circumscrisă unei identităţi Europene din care nu poate lipsi axa orizontală a Dunării.

Principalele domenii ale acestei ediții a Conferinței internaționale Dunărea – Axă a Identității Europene sunt: Legislația și economia danubiană; Construcția Europeană – între deziderat și realitate; Comunitățile locale – diacronie și sincronie; Estudentiana – sesiune dedicată studenților și masteranzilor.

Lucrările acceptate vor fi publicate în Journal of Danubian Studies and Research, ISSN 2284 – 5224, revistă introdusă în baza de date internaționale (BDI). Detalii cu privire la înregistrare, termene, teme și taxă pot fi găsite aici.