usamv_iasi.jpgUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi demarează un proiect prin care 50 de cercetători postdoctorali vor fi sprijiniţi în activitatea de cercetare de excelenţă. Proiectul „ŞCOALA POSTDOCTORALA ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ŞI MEDICINEI VETERINARE” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

La proiect mai participă Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, în calitate de coordonator şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca, în calitate de partener. Proiectul are ca scop asigurarea suportului instituţional, financiar şi logistic necesar programelor postdoctorale pentru activităţi de cercetare de excelenţă, în domeniul agricol şi al medicinii veterinare, iar perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni.

În cadrul proiectului, USAMV Iaşi are repartizate un număr de 50 de locuri, iar bursierii selectaţi vor beneficia lunar de sprijin financiar de 4190 lei, pentru o perioadă de 24 de luni. Pe lângă bursa acordată, fiecare cercetător din program va beneficia de un stagiu de mobilitate de trei luni la universităţi europene de prestigiu.

La acest proiect pot participa tinerii cercetători care deţin titlul de doctor în ştiinţe obţinut după 1 ianuarie 1999, din domeniile programului sau din domenii înrudite, au vârsta de maxim 40 de ani, împliniţi până la finalizarea proiectului, nu au beneficiat sau nu beneficiază, de bursă postdoctorală finanţată din fonduri europene sau guvernamentale, iar tema de cercetare postdoctorală propusă este în domeniul în care a susţinut teza de doctorat şi se încadrează în tematica de cercetare inclusă în strategia USAMV Iaşi. Proiectele de cercetare acceptate în program se vor încadra în domeniile: agricultură, horticultură, zootehnie şi medicină veterinară.

Detalii privind proiectul POSDRU „ŞCOALA POSTDOCTORALA ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ŞI MEDICINEI VETERINARE” se găsesc la adresa www.uaiasi.ro. Pentru detalii suplimentare îl puteţi contactata pe asistentul de proiect, conf. dr. Costel Samuil, email: csamuil@uaiasi.ro.