usamv_iasi.jpgCandidaţii la admitere care vin din localitaţile ce au avut de suferit în
urma inundaţiilor vor beneficia de o reducere a taxei de înscriere, iar în
perioada înscrierilor la admitere, tinerii vor avea posibilitatea de a fi
cazaţi gratis o noapte în cămin. Acestea sunt deciziile luate de
reprezentanţii Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion
Ionescu de la Brad” din Iaşi
în şedinţa Biroului Senat din această
săptămână.

Concret, s-a decis reducerea cu 50 la sută a taxei de înscriere la
admitere, acesta ajungând la valoarea de 75 lei, în loc de 150 lei. Cazarea
va fi asigurată gratis într-o cameră de cămin pentru cei care vin din
localităţile vizate şi care nu pot ajunge acasă în timp util.

Pe lista localităţilor care au avut de suferit de pe urma inundaţiilor
se află şapte judeţe cu 42 de localităţi. Dintre aceste amintim Dorneşti,
Marginea, Vatra Moldoviţei, Broscăuţi, Dorohoi, Pădureni, Şendriceni,
Trestiana, Doljeşti, Tămăşeni, Bistriţa, Săuceşti, Livezi, Valea Seacă,
Lespezi şi Mirceşti. Reducerea taxei şi cazarea gratuita în cămin vor fi
făcute în baza actului de identitate al candidatului la admitere şi a
legitimaţiei de înscriere.

Perioada de înscriere la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară din Iaşi este cuprinsă între 15 şi 25 iulie. Admiterea
candidaţilor se face pe baza concursului de dosare unde media la bacalaureat
are o proporţie de 25 la sută, iar cea a anilor de liceu de 75 la sută.