usamv_iasi.jpgÎnscrierile la admiterea pentru studiile universitare de licenţă, masterat şi doctorat de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” au început luni, 7 septembrie. Până pe 11 septembrie se vor depune dosarele pentru învăţământul cu frecvenţă atât pentru studiile universitare de licenţă cât şi pentru masterat, programul de înscrieri fiind între orele 8.00-16.00.
Candidaţii interesaţi de învăţământul la distanţă (ID) pot veni să depună dosarele de admitere în intervalul 7 – 26 septembrie. Înscrierea la admiterea pentru studiile universitare de doctorat este programată pentru perioada 7 – 30 septembrie. Numărul de locuri disponibile pe întreaga Universitate este de 236 la studiile universitare de licenţă zi, 150 la master şi 275 la ID.
Facultatea de Agricultură pune la dispoziţia candidaţilor 10 locuri fără taxă pentru domeniul Agronomie şi 3 locuri bugetate la Biologie. La taxă mai sunt disponibile 84 de locuri, cele mai multe, 40 la număr, sunt la Ingineria produselor alimentare. Facultatea de Horticultură are pentru admiterea din toamnă doar locuri cu taxă, 35 la specializarea Horticultură şi 15 la Ingineria mediului. La Facultatea de Zootehnie mai sunt disponibile 75 de locuri cu taxă şi un singur loc finanţat de la buget la specializarea Zootehnie. Mai trebuie menţionat că la sesiunea din această toamnă vor fi aplicate aceleaşi criterii de admitere ca şi în sesiunea din iulie. Mai exact, este vorba de 50 % nota la limba şi literatura română şi 50 % nota la altă probă scrisă, la alegere.
Universitatea a suplimentat numărul de locuri oferite candidaţilor interesaţi de învăţământul la distanţă la facultăţile de Agricultură şi Horticultură. Astfel, pentru admiterea la ID sunt câte 75 locuri la Agronomie, Inginerie economică în agricultură şi Horticultură, iar candidaţii interesaţi de cursurile Facultăţii de Zootehnie au la dispoziţie 50 de locuri.
Taxa de înscriere la admiterea organizată pentru toate formele de studii este de 150 lei. Pentru mai multe informaţii privind admiterea, cei interesaţi pot consulta site-ul www.uaiasi.ro/admitere