univ_vest_timisoara.jpgUniversitatea de Vest din Timişoara a primit, miercuri, în cadrul şedinţei extraordinare a Senatului Universităţii, calificativul „grad de încredere ridicat” din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Potrivit rectorului UVT, prof. univ. dr. Ioan Talpoş, scopul evaluării externe a Universităţii de Vest din Timişoara a fost acela de a identifica şi certifica măsura în care sunt respectate cerinţele normative obligatorii, standardele şi indicatorii de performanţă privind calitatea procesului de predare – învăţare, inclusiv contribuţia cercetării ştiinţifice proprii, în vederea asigurării calităţii educaţiei.

Pentru aceasta, în perioada 21 – 23 aprilie 2010, la instituţia academică din Timişoara a avut loc vizita evaluatorilor ARACIS. ‘Evaluarea s-a făcut pe baza rapoartelor de evaluare instituţională internă a Universităţii şi a douăsprezece programe de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat întocmite de către UVT, precum şi numeroase alte materiale solicitate de către comisie în timpul vizitei’, a declarat Talpoş.


De asemenea, comisia a vizitat săli pentru desfăşurarea activităţilor didactice, laboratoare, biblioteca, centre de cercetare, cămine, cantina şi a purtat discuţii directe, ori de câte ori a fost cazul, cu cei implicaţi în diferite compartimente importante din UVT. În procesul de evaluare externă a calităţii educaţiei, comisia a acordat o atenţie deosebită discuţiilor cu studenţii, care au prezentat punctul lor de vedere privind principalele probleme şi activităţi din instituţie.

Universitatea de Vest din Timişoara a fost fondată prin Decretul Majestăţii Sale Regele Mihai I, din data de 30 Decembrie 1944. În prezent, suprafaţa utilă destinată procesului de învăţământ măsoară aproximativ 7.000 mp. Peste 23.000 de studenţi învaţă în cele unsprezece facultăţi cu optzeci de specializări şi un departament de pregătire a personalului didactic. Activitatea desfăşurată are şi o cuprinzătoare recunoaştere internaţională, concretizată în peste nouăzeci de acorduri bilaterale încheiate cu mari universităţi din: Franţa, Belgia, Germania, Italia, Polonia, Ungaria, Serbia, Grecia, Spania, Republica Moldova etc. AGERPRES