univ_vest_timisoara.jpgUniversitatea de Vest din Timişoara în calitate de coordonator implementează în următorii trei an proiectul „Creşterea calităţii şi a competitivităţii cercetării doctorale prin acordarea de burse”.

Proiectul POSDRU/88/1.5/S/49516 este finanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”şi se derulează în parteneriat cu Universitatea din Craiova şi Institutul Fraunhofer din Erlangen (Germania). Valoarea proiectului este de 9.969.513, valoarea nerambursabilă fiind de 9 478 566 lei.

Obiectivul general este consolidarea cercetării doctorale în instituţia coordonatoare şi instituţiile partenere în vederea dezvoltării unei cercetări de excelenţă cu un puternic accent pe interdisciplinaritate, cooperare internaţională şi transfer tehnologic, prin sprijinirea doctoranzilor.

Proiectul îşi propune sprijinirea a 65 de doctoranzi pe perioada studiilor universitare de doctorat consolidându-se astfel un segment important din ruta acestora de învăţare şi formare pe tot parcursul vieţii, având ca rezultat final dezvoltarea resurselor umane pentru cercetare.

Rezultatele estimate a se obţine prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului vor conduce la atingerea obiectivelor specifice propuse, iar grupul ţintă va fi sprijinit pentru realizarea unei cercetări doctorale de calitate în vederea tranziţiei la viaţa activă.