univ_vest_timisoara.jpgUniversitatea de Vest Timişoara (UVT) a creat un program postuniversitar specific, pentru formarea de consilieri de etică, iniţiativa rectorului instituţiei, Marilen Pirtea, venind în urma „multiplelor scandaluri iscate în şcolile româneşti în ultimii ani”.

„În contextul în care tot mai multe scandaluri pătează imaginea şcolilor româneşti şi, într-un moment în care ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, vorbea despre nevoia elaborării unui cod de etică, Universitatea de Vest din Timişoara vine cu o soluţie la problema eticii în unităţile de învăţământ şi anunţă crearea unui program postuniversitar pentru consilierea etică în şcoli”, spune rectorul UVT.

Potrivit sursei citate, abordarea programului este interdisciplinară şi răspunde nevoilor legislative, dar mai ales realităţii complexe din mediul preuniversitar românesc. Iniţiativa se pliază pe strategia universităţii de a se implica în problemele reale ale comunităţii, în vederea consolidării unei culturi a integrităţii şi a eticii în şcoală.

Consilierii de etică formaţi vor fi capabili să utilizeze cunoştinţele de specialitate pentru identificarea şi interpretarea unor situaţii sau probleme etice în context şcolar, să argumenteze alegerea unor strategii de proiectare a intervenţiilor la nivelul unităţilor de învăţământ şi să aplice în contexte specifice metode tehnice şi proceduri de monitorizare, diagnoză şi intervenţie.

„Necesitatea unui asemenea program este confirmată şi de cele mai recente situaţii neplăcute din şcoli, când mai multe cadre didactice au dat dovadă de lipsă de etică. Din păcate, astfel de situaţii au loc în şcoli de mai mult timp şi este nevoie de o schimbare. Soluţia identificată de noi este tocmai acest curs postuniversitar, prin care ne dorim instruirea personalului din unităţile de învăţământ. Lucrăm de mai mult timp la el, astfel că în următoarele zile va putea primi şi ultimele aprobări necesare”, a adăugat rectorul UVT, Marilen Pirtea.

Grupul ţintă îl reprezintă persoanele cu studii superioare care doresc să se formeze în vederea îndeplinirii atribuţiilor de consilieri de etică din şcoli. Într-o primă etapă, cursul se adresează profesorilor şi directorilor din învăţământul preuniversitar, fără a exclude înscrierea persoanelor interesate care lucrează în alte domenii. În perspectivă, cursul postuniversitar poate fi adaptat şi pentru formarea consilierilor şi avertizorilor de integritate din alte instituţii publice.

Programul va funcţiona cu o grupă formată din cel puţin 16 persoane, absolvenţi ai nivelului licenţă. Admiterea se face pe bază de cerere şi dosar de înscriere, iar durata standard a studiilor va fi de un semestru. Cursul postuniversitar a fost aprobat de Consiliul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie şi trimis spre aprobare Senatului UVT. AGERPRES