univ_vest_timisoara.jpgUniversitatea de Vest Timişoara (UVT) a lansat luni proiectul
Intitulat „Începe o carieră de succes!” destinat liceenilor şi studenţilor care vor avea repere mai clare
în alegerea viitoarei profesii, în funcţie de cererea de pe piaţa muncii.
Proiect are ca partener Inspectoratul Şcolar Hunedoara şi este cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte
în oameni!”

„Obiectivul general al proiectului vizează creşterea nivelului de ocupabilitate a viitorilor
absolvenţi prin consolidarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională şi prin dezvoltarea
abilităţilor şi competenţelor practice solicitate de piaţa muncii. Grupul ţintă este alcătuit din 450 de
persoane, 100 de elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ, nivel liceal, învăţământ de zi
şi 350 de studenţi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ”, a precizat prof. univ. dr. Marilen
Pirtea, rectorul UVT, managerul proiectului.

În cadrul proiectului se va realiza o reţea funcţională de parteneriate cu angajatori
reprezentativi de pe piaţa muncii în vederea unei mai bune cunoaşteri a solicitărilor cu privire la
competenţele şi abilităţile viitorilor angajaţi. Grupul ţintă va beneficia de facilitarea accesului la
informaţie şi servicii specializate de orientare şi consiliere profesională, sprijinind tranziţia de la
şcoală la viaţa activă.

Dezvoltarea profesională va fi promovată prin efectuarea stagiilor de practică în
întreprinderile partenere, în vederea îmbunătăţirii procesului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa
muncii.

Valoarea totală a proiectului este de 2,17 milioane de lei, contribuţia solicitantului fiind de
peste 43.000 de lei, restul reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă.
UVT asigură prin proiecte finanţate POSDRU consilierea asupra noilor oportunităţi din piaţa
muncii a peste 3.300 de studenţi ai Universităţii de Vest din Timişoara. AGERPRES