univ_vest_timisoara.jpgUniversitatea de Vest Timişoara (UVT) lansează un proiect pentru finanţarea burselor doctorale acordate unui număr de 70 de cercetători doctoranzi, care vor beneficia de câte 1.800 de lei lunar, pe o perioadă de şase luni. Finanţarea are loc în cadrul proiectului intitulat „Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european (CDocMD)”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”.

„Este vorba despre o finanţare de peste 1.100.000 de euro pentru acordarea de burse doctorale unui număr de 140 de cercetători, dintre care 70 de la UVT, care vor beneficia de burse doctorale în valoare de 1.800 de lei lunar, pe o perioadă de şase luni. De asemenea, doctoranzii vor beneficia şi de stagiile de mobilitate în străinătate în scopul pregătirii profesionale, costurile fiindu-le acoperite parţial din acelaşi program”, a declarat Florin Jurcă, ofiţer de presă al UVT.

În cadrul acestui proiect, UVT este parteneră împreună cu Universitatea din Bucureşti şi cu Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca. Obiectivul general al proiectului vizează creşterea competitivităţii cercetării doctorale în vederea obţinerii unor rezultate ştiinţifice la un nivel ridicat, prin intermediul dezvoltării de abilităţi şi competenţe specifice activităţii de cercetare, membrilor grupului ţintă, a promovării activităţii de cercetare, prin acordarea de sprijin financiar, dezvoltarea unei reţele de cercetare deja existente şi schimburi de bune practici în cercetare.

Prezentul proiect are rolul de a asigura debutul în carieră al cercetătorilor şi crearea unui mediu adecvat de cercetare prin dezvoltarea reţelei de cercetare, a vizitelor de studiu şi a schimbului de bune practici, precum şi prin punerea în contact a cercetătorilor prin intermediul tuturor activităţilor proiectului, a stagiilor de mobilitate şi a participării la conferinţe şi la diverse manifestări ştiinţifice. Proiectul se va derula pe o perioadă de şase luni, valoarea totală a acestuia fiind de 5.191.144 de lei. AGERPRES