timisoara_uvt.jpgUniversitatea de Vest Timişoara (UVT) solicită predictibilitate în finanţarea învăţământului superior şi îşi doreşte un sistem competiţional transparent, bazat pe reguli clare, a declarat rectorul prof.univ.dr. Marilen Pirtea

„UVT şi-a exprimat constant dorinţa pentru un sistem competiţional transparent şi din care să dispară un anumit mod de asistenţă socială aplicat unora din universităţile româneşti menţinute doar din raţiuni subiective, adesea politice. UVT şi-a manifestat în mod accentuat în ultimii ani poziţia pentru un învăţământ superior care să fie finanţat pe criterii ce ţin de calitatea actului educaţional, de rezultatele obţinute în cercetare, de rolul social şi economic pe care instituţiile de învăţământ superior îl dezvoltă la nivel local, regional şi naţional”, a afirmat prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul UVT.

Rectorul susţine că instituţia pe care o conduce a oferit în mod constant dovada calităţii activităţilor sale prin prezenţa pe locuri de top în nenumărate clasificări internaţionale, cum ar fi QS World University Ranking 2014 (Top 700+ alături de UAIC şi UBB; domeniul „Limbi moderne” se regăseşte în top 200), URAP 2014 (poziţia 1.056 din 2.000, categoria B+; la nivel naţional UVT – poziţia a cincea din 18, domeniul Fizică – locul doi, domeniul Matematică – locul cinci), ScimagoIR (poziţia 1.202 din 5.100 instituţii, la indicatorului Excellence UVT este pe prima poziţie în clasificarea la nivel naţional), U-Multirank (domeniul Fizică din UVT pe prima poziţie în ceea ce priveşte rata de citări, volum de publicaţii cu număr mare de citări, precum şi în ceea ce priveşte volumul de publicaţii în colaborare cu parteneri industriali).

Marilen Pirtea a subliniat faptul că UVT susţine acordarea de către Minister a unei finanţări suplimentare care să se bazeze pe criterii clare de excelenţă în activităţile didactice şi de cercetare. „În acest context, UVT salută decizia Ministerului şi a ministrului Sorin Cîmpeanu de a prevedea ca 26,5% din fondurile aferente învăţământului superior să fie alocate ca şi finanţare suplimentară”, a afirmat Pirtea.
Dar, în acelaşi timp, rectorul consideră că documentele şi informaţiile necesare raportărilor au fost transmise relativ târziu de către minister, în situaţia în care perioada de consultare a principalilor actori din sistemul de învăţământ superior (Consiliul Naţional al Rectorilor, universităţile, dar şi alte organisme instituţionale naţionale) a fost una foarte scurtă. De aceea, el consideră că se impune ca în anul 2015 acest exerciţiu să fie unul pilot, urmând ca experienţa acumulată să fie folosită pentru anii următori. AGERPRES