uvvg.jpgUniversitatea de Vest „Vasile Goldiş” a deschis, începând cu data de 10 iunie,
centre de înscriere pentru admiterea, în anul universitar 2010-2011, la toate cele
nouă facultăţi şi filiale ale Universităţii.

Oferta academică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” este generoasă, ea
cuprinzând 37 de specializări în cele nouă facultăţi, 54 de programe de studii
aprofundate la nivel de masterat, 6 cursuri postuniversitare de specialitate, Şcoala
doctorală în domeniul medicinei şi biologiei şi o Şcoală postdoctorală, înfiinţată
printre primele instituţii de studii postdoctorale din România. Universitatea de
Vest „Vasile Goldiş” este singura Universitate ce prezintă şcoala postdoctorală.

Şcoala postdoctorală este realizată cu Academia Română şi Universitatea din
Sibiu şi este o premieră în învăţământul românesc. Şcoala postdoctorală răspunde
exigenţelor noii legi a educaţiei care stipulează imperativul cercetării
postdoctorale în România. Cele două şcoli doctorale în domeniul medicinei şi
biologiei beneficiează, în noul Campus Universitar de infrastructură de cercetare
ştiinţifică conform Ariei europene a cercetării ştiinţifice cu un număr de 10
cercetători ştiinţifici titulari ai Universităţii noastre.

La toate specializările, taxele de şcolarizare, vor fi scăzute sau menţinute
la nivelul anului trecut pentru a da posibilitatea de acces, în condiţiile crizei,
noilor studenţi ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” are calificativul maxim pentru
performanţele obţinute în asigurarea calităţii actului de educaţie „GRAD DE
ÎNCREDERE RIDICAT”, acordat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în
Învăţământul Superior (ARACIS).

Facilităţi sporite acordate noilor studenţi:

– nu se percepe taxă de înmatriculare; nu se percepe taxă de admitere

– taxele de şcolarizare sunt chiar în scădere faţă de anul trecut şi pot fi
achitate în 4 rate

– prima rată este de 40% din taxa de şcolarizare

– condiţii avantajoase şi reducerea costurilor de preţ la cazare şi masă

– asigurarea de burse de studiu în străinătate (programele Erasmus – Mobilităţi
studenţeşti de studiu). Această actiune permite studenţilor din instituţii de
învăţământ superior să efectueze o perioadă de studii integrate de 3 până la 12 luni
într-o altă ţară participantă la program.

Beneficiază de reducerea taxei de şcolarizare:

– studenţii care achită integral taxa de şcolarizare

– studenţii Universităţii care provin din aceeaşi familie

– studenţii ai căror părinţi sunt cadre didactice

– studenţii care nu depăşesc vârsta de 25 de ani, ai căror părinţi sunt
pensionari

– studenţii care urmează două sau mai multe specializări în cadrul
Universităţii

– studenţii care urmează a doua specializare în cadrul Universităţii, fiind
absolvenţi ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

– preoţii, copii de preoţi şi clerul monahal, pastori ai cultelor religioase

– cadrele didactice – învăţători, profesori

– candidaţii înscrişi până la data de 30 iunie 2010 vor beneficia de o
reducere a taxei de şcolarizare de 10%

Senatul a hotărât suplimentarea burselor „Vasile Goldiş” – locuri fără taxă
de şcolarizare bugetate nelimitat de Senatul Universităţii pentru toţi cei care
îndeplinesc condiţiile:

– candidaţii din promoţia 2010 care au obţinut între media 9 şi 10 la examenul
de bacalaureat

– studenţii care provin de la casele de copii sau orfani de ambii părinţi,
care nu realizează venituri şi care nu depăşesc vârsta de 25 de ani

– absolvenţii claselor a XII – a care au obţinut unul din locurile I-III la
olimpiadele şcolare, faza naţională în anul 2010

– absolvenţii claselor a XII-a care au fost şefi de promoţie în anul 2010.