conferinta-rectorilor.jpgProf. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii şi prof. univ. dr. Liana Moş, decan al Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară au participat în perioada 4-6 februarie a.c., la Conferinţa Rectorilor Danubieni (DRC) – „The Sense of Belonging to the Danube Region”, care s-a desfăşurat la Novi Sad (Serbia).

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a fost invitată să participe la Conferinţa Rectorilor Danubieni alături de alţi 200 de participanţi – rectori şi reprezentanţi ai universităţilor din ţările riverane Dunării: Germania, Austria, România, Serbia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, Croaţia precum şi reprezentanţi ai unor organisme internaţionale dintre care amintim: EUA, Comisia Europeana DG Rerearch (Brussells), UNESCO, Institutul pentru regiunea danubiana şi Europa centrală (Viena), Fundaţia Universităţilor Europene – Campus Europea.

Conferinţa DRC a fost prezidată de Prof. Dr. Miroslav Vesković, Rectorul Universităţii din Novi Sad, Serbia Preşedinte al DRC în anul 2010 şi de Prof. Dr. Ferenc Hudecz, Rectorul Universităţii Eotvos Lorand, Budapesta, Ungaria, Preşedinte al DRC în 2009.

Scopul conferinţei a fost îmbunătăţirea educaţiei şi cercetarii în universităţile membre ale DRC, având ca obiect principal studenţii respectiv doctoranzii. Prin activităţile grupurilor de lucru reunite la Conferinţă s-au abordat mai multe teme: studiile doctorale, mobilităţi, schimbări climatice şi patrimoniul mondial.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a fost Raportor în Secţiunea grupului de lucru pentru Studiile Doctorale privind experienţa acumulată în organizarea Şcolii Doctorale din cadrul UVVG Arad, Facultatea de Medicina şi Facultatea de Biologie – „Studiile doctorale de Medicină şi Biologie preponderent aplicative” – material apreciat de numeroşii participanţi la această secţiune, singurul în domeniul biomedicinei. „Trebuie să vă mărturisesc faptul că desemnarea noastră de a avea o intervenţie în cadrul sesiunii dedicate şcolii doctorale ne onorează şi nu a fost una întâmplătoare, acest subiect fiind unul de actualitate şi în România. Viitorul cercetării în domeniul medicinei şi biologiei este dependent de integrarea cercetării interdisciplinare şi transdiciplinare în domeniile biomedicale, cu aplicabilitate directă, pe termen mediu şi lung” a precizat domnul Rector, Prof. Dr. Aurel Ardelean la finalul intervenţiei.

Sesiunea dedicată Şcoliilor doctorale a fost prezidată de prof. univ. dr. Miroslav Veskovic, rectorul Universităţii din Novi Sad, Serbia, prof. univ. dr. Leopold Marz, Universitatea de Resurse Naturale şi Ştiinţe Aplicate din Viena Austria – Ex Preşedinte Onorific al DRC si Prof. Dr. Aleksa Bjelis, Rectorul Universitatii din Zagreb, Croaţia.
Au participat ca şi raportori personalităţi cunoscute : prof. univ. dr. Andrei Marga, rector al Universităţii Babeş – Bolyai (Cluj Napoca), prof. univ. dr. Srdan Stankovic, Preşedintele Consiliului Naţional pentru Învăţământul Superior, Belgrad, Serbia, prof. univ. dr. Heinrich Kern, vice-preşedinte al DRC, Universitatea de Ştiinţe ale Vieţii, Krems, Austria, prof. univ. dr. Melita Kovacevic, prorector – Universitatea din Zagreb, Croaţia – membră în Consiliul European al Şcolilor Doctorale din care face parte şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, prof. dr. Vera Dondur, Comisia Naţională pentru Acreditare şi Asigurarea Calităţii, Belgrad, Serbia, Prof. Dr. Srbijanka Turajlic, membru UNESCO, Centrul pentru Politici Educaţionale, Belgrad, Serbia.

Rezultatul dezbaterilor a fost concretizat într-un material adoptat de comun acord de toţi participanţii la conferinţa DRC prin care se trasează viitoarele coordonate şi diercţii de acţiune ale Universităţilor membre, schimburi de informaţii de interes comun, colaborări bilaterale şi multilaterale, care să dezvolte cercetarea şi pregătirea doctorală într-o Europă deschisă, conform „Strategiei EU pentru Regiunea Danubiană” prezentată la Ulm, în data de 1 – 2 februarie 2010, DRC implicându-se activ inclusiv la nivelul organismelor internaţionale EUA, UNESCO, EU, Council of Europe.