Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” continuă înscrierile pentru anul universitar 2010 – 2011 până în data de 30 septembrie

inscriere facultate2.jpgAvând în vedere numărul mare de solicitări, Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a aprobat continuarea înscrierilor pentru anul universitar 2010-2011 până în data de 30 septembrie la toate specializările universitare şi programele de masterat, inclusiv pentru cele 90 de burse de şcolarizare „Vasile Goldiş”.

Înscrierile de fac la Centrul de înscrieri din Arad, aflat pe B-dul Revoluţiei 94-96, între orele 8,00 – 16,00, de luni până vineri. Nu se percepe taxă de înscriere şi nici taxă de înmatriculare. Taxa în anul universitar 2010-2011 se poate plăti în 4 rate, prima rată este de numai 40% din taxa de şcolarizare. În cazurile în care studenţii au probleme financiare, taxa de şcolarizare poate fi plătită eşalonată lunar.

În conformitate cu prevederile legale, Senatul Universitar a aprobat posibilitatea persoanelor juridice de drept privat, fundaţiilor, întreprinderilor şi societăţilor comerciale să acorde „Burse private”, pe baza Legii 376 din 2004, studenţilor care se înscriu la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. Astfel, taxa de şcolarizare pentru ciclul licenţă, prin „Burse private”, pentru un an de zile de şcolarizare este de numai 250 euro, iar la masterat de 300 de euro, ceea ce înseamnă o reducere de aproape 50% din taxa de şcolarizare.

Viitorii studenţi pot opta pentru studii de licenţă şi masterat în domeniul ştiinţelor juridice, economic, medicină, medicină dentară, farmacie, psihologie, ştiinţe ale educaţiei, asistenţă socială, ştiinţe umaniste, politice şi administrative, ştiinţele naturii, educaţie fizică şi sport, informatică, inginerie, silvicultură.
Senatul Universităţii a aprobat o serie de facilităţi pentru viitorii studenţi: scutire de taxă de şcolarizare prin bursele „Vasile Goldiş”, candidaţilor din promoţia 2010, care au obţinut media între 9 şi 10 la examenul de bacalaureat, studenţii care provin de la casele de copii sau orfani de ambii părinţi, care nu realizează venituri şi nu depăşesc vârsta de 25 de ani, absolvenţii claselor a XII – a care au obţinut locul I-III la olimpiadele şcolare, faza naţională în anul de învăţământ 2009-2010, absolvenţii claselor a XII-a, care au fost şefi de promoţie în anul 2010.

De asemenea, beneficiază de facilităţi studenţii care achită integral taxa de şcolarizare la înscriere, care provin din aceeaşi familie, studenţii ai căror părinţi sunt cadre didactice, care nu depăşesc vârsta de 25 de ani şi ai căror părinţi sunt pensionari, precum şi studenţii care urmează a doua specializare în cadrul Universităţii, fiind absolvenţi ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, oferă toate cele trei cicluri academice: licenţă, masterat, doctorat, precum şi două şcoli postdoctorale. Universitatea are un statut european fiind membră a Conferinţei MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM de la Bologna. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, acreditată prin Legea 240/2002 este o instituţie care are calificativul maxim „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” din partea ARACIS.