Etapa a doua de înscriere pentru sesiunea de toamnă la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este în plină desfăşurare. Se fac înscrieri la toate cele 36 de specializări pentru ciclu licenţă, din cele nouă facultăţi şi 54 de specializări masterale, 6 cursuri postuniversitare de specialitate, două şcoli doctorale în domeniul medicină şi biologiei şi două Şcoli postdoctorale, înfiinţată printre primele instituţii de studii postdoctorale din România.

Cele două şcoli doctorale din domeniile medicină şi biologie beneficiază, în noul Campus Universitar „Vasile Goldiş” de o infrastructură de cercetare ştiinţifică conform exigenţelor Ariei europene a cercetării ştiinţifice.

Pentru etapa de toamnă a înscrierilor, în vederea admiterii, Senatul Universitar a aprobat un număr de locuri nelimitate scutite de taxe de şcolarizare, prin burse „Vasile Goldiş”, pentru toţi studenţii care îndeplinesc condiţiile regulamentului de burse.


Dosarele de admitere pentru sesiunea de toamnă se pot depune până în data de 26 septembrie 2010, iar rezultatele se vor afişa în data de 27 septembrie.

– admiterea se face pe baze de dosare

– nu se percepe taxă de înscriere şi nici taxă de înmatriculare.

– taxa în anul universitar 2010-2011 se poate plăti în 4 rate, eşalonate, iar prima rată este de 40% din taxa de şcolarizare. În cazurile în care studenţii au probleme financiare, pot plăti taxa de şcolarizare eşalonată lunar.2. Facultatea de Farmacie şi Medicină Dentară din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldis” Arad, partener MedEdWorld – o comunitate academică internaţională implicată în dezvoltarea procesului de educaţie medicală sub toate aspectele – alături de universităţi de medicină din ţară şi din străinătate.
Prin intermediul platformei MedEdWorld s-a creat o reţea internaţională prin care şcolile medicale din întreaga lume, cadrele didactice şi studenţii pot face schimburi de informaţii, experienţă şi expertiză, colaborări în dezvoltarea continuă a procesului de educaţie medicală.


Platforma MedEdWorld a fost constituită în anul 2009 la iniţiativa Asociaţiei pentru Educaţie Medicală din Europa (AMEE), care reuneşte ca instituţii partenere universităţile şi facultăţile de medicină din ţară, universităţi din străinătate, organisme internaţionale implicate în educaţia medicală dintre care amintim: Association for the Study of Medical Education (ASME), Société Internationale Francophone d’éducation Médicale, France; Basic Alexandria Faculty of Medicine, University of Thessaloniki, Grecia; American Medical Colleges (America); Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona (Spania); Faculté de médecine de NICE, (Franta); Southern Illinois University School of Medicine (America); Faculty of Health Science Copenhagen University (Danemarca); University of Bristol, Centre for Medical Education, University of Central Florida, College of Medicine, University of Genoa (Italy) Medical School, University of Glasgow (Scotia), University of Lausanne (UNIL, Elvetia), University of Minnesota Medical School, University of Liverpool (Anglia) şi multe altele.


Obiectivele acestei platforme educaţionale internaţionale sunt colaborările dintre instituţiile universitare implicate în dezvoltarea procesului de educaţie medicală sub toate aspectele.
Organizaţiile partenere sunt instituţii de învăţământ superior implicate în educaţia medicală, dezvoltarea curriculară, cercetarea medicală, studenţi şi cadre didactice de-a lungul procesului de formare nivel licenţă, postuniversitară şi educaţie medicală continuă în profesiile medicale.

Prin intermediul MedEdWorld se facilitează comunicarea între instituţiile universitare implicate în procesul de educaţie medicală în schimburi de idei, experienţă şi cursuri virtuale. Platforma MedEdWorld oferă facilităţi de comunicare (Social Networking) între instituţiile membre în ceea ce priveşte probleme legate de Curicule, formare profesională şi postuniversitară.
Prin intermediul platformei de e-learning, Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară din cadrul Universităţii are oportunitatea de a colabora constructiv în procesul de formare la standarde internaţionale, oferind studenţilor posibilitatea de a participa la sesiuni de cursuri internaţionale virtuale MedEdWorld, teleconferinţe cu anumite teme de interes comun, în cadrul instituţiei noastre împreună cu studenţi şi profesori din toată lumea.3. Rectorul Aurel Ardelean s-a întâlnit cu prof. univ. dr. Ştefan W. Hell

Rectorul Universităţii s-a întâlnit, zilele trecute, la Budapesta, la Congresul de Medicină Optică, care s-a desfăşurat la Hotel „Corvinius”, cu prof. univ. dr. Ştefan W. Hell, director al Departamentului de Nanobiologie din cadrul Institutului de chimie, bio-fizică „Max Planck” din Gottingen (Germania).
Prima întâlnire dintre cele două personalităţi academice – prof. univ. dr. Aurel Ardelean şi prof. dr. Ştefan W. Hell, a avut loc în urmă cu 10 ani, în Africa de Sud, la un congres internaţional de microscopie electronică.


S-a convenit promovarea unui proiect de cercetare între Centrul de Microscopie Electronică al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” şi Institutul de chimie, bio-fizică „Max Planck”, departamentul de Nanobiologie din Gottingen (Germania).

Semnarea proiectului va avea loc în cursul lunii decembrie, fiind un prim pas spre integrarea în cercetarea ştiinţifică europeană a Institutului de Ştiinţe ale Vieţii, care cuprinde Centrul de Microscopie Electronică „George Emil Palade” dotat cu două microscoape electronice ultra moderne.


4. Şcoala de vară „Psihologul în comunitate”

Asociaţia Română de Psihologie Comunitară în colaborare cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, sub egida Asociaţiei Psihologilor Comunitari Franţa desfăşoară, în această perioadă, în Arad, Şcoala de vară „Psihologul în comunitate”.
Work-shop-urile au următoarea tematică: psihologie clinică, consiliere şi psihoterapie, psihologie educaţională, psihologia muncii şi transporturilor. Manifestarea este acreditată de Colegiul Psihologilor din România5. Conferinţa Naţională „Medicina de familie – prezent şi perspective”

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” împreună cu Societatea de Medicină de Familie – Medicină Generală Arad, Societatea Naţională de Medicină de Familie – Medicină Generală, Patronatul Medicilor de Familie Arad, Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie, vor organiza, în perioada 23-25 septembrie 2010, la Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, Conferinţa Naţională: „Medicina de familie – prezent şi perspective”6. Conferinţa Naţională de Informatică medicală „MEDINF” 2010

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în colaborare cu Societatea Română de Informatică Medicală, reprezentată prin Prof. dr. George Mihalaş, vicepreşedinte al Federaţiei Europene de Informatică Medicală, vor organiza în perioada 18-20 noiembrie, la Arad, Conferinţa Naţională de Informatică medicală MEDINF 2010.
În cadrul conferinţei se vor organiza sesiuni ştiinţifice, mese rotunde, dezbateri pe teme de interes naţional şi internaţional la graniţa dintre cele doua domenii, medicină şi informatică, dar şi teme legate de gestionarea sistemului medical romanesc.7. Centrul „Ioan Slavici” din cadrul UVVG îşi continuă activitatea

Centrul de istorie şi teorie literariă „Ioan Slavici” din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” funcţionează sub egida Academiei Române. UVVG a sprijinit publicarea operelor lui Ioan Slavici, volume coordonate de academicianul Eugen Simion.
În pregătire, se află editarea unui volum privind activitatea publicistică a lui Ioan Slavici, care se va tipări la editura Academiei Române.


De asemenea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” împreună cu Academia Română a organizat, anul trecut, un simpozion naţional în memoria lui Ioan Slavici, la Măgurele, unde marele scriitor a condus o şcoală primară. Cu acel prilej, UVVG a dedicat operei lui Ioan Slavici un număr complet al revistei Studii de Ştiinţă şi Cultură, revistă indexată în baze de date internaţionale.


8. Simpozion „Adam Muller Guttenbrunn”, la UVVG

Centrul de Studii Germanice „Friedrich Schiller” din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste Politice şi Administrative a Universităţii de Vest Vasile Goldiş a găzduit, ieri, simpozionul „Adam Muller Guttenbrunn – viaţa şi opera”.
Invitatul de onoare a fost prof. univ. dr. Otto Grefner, de la Universitatea din Munchen (Germania), care a ţinut o prelegere despre scriitorul şi publicistul austriac de origine română Adam Muller Guttenbrunn, născut în comuna Zăbrani, judeţul Arad.


Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” pune un accent important pe relaţiile internaţionale, fiind conştientă că absolvenţii Universităţii vor fi competitivi pe piaţa forţei de muncă europeană. Pentru a satisface acest deziderat şi a veni şi în sprijinul minorităţii germane din Arad, care are o bogată tradiţie şi cultură, am înfiinţat Centrul de Studii Germanice „Friedrich Schiller”.


În urma unui rodnic parteneriat cu Universitatea din Wiesbaden, dl. preşedinte Clemens Klockner a finanţat dotarea Centrului cu aparatură multimedia de ultima generaţie, permiţând realizarea unui învăţământ de o înaltă ţinută academică. Aici au loc atât cursurile studenţilor de la Limbi moderne aplicate, cât şi a masteranzilor de la masteratul „Limba Germană în Afaceri”, dar şi cursuri de limbă germană pentru orice nivel şi specializare.

Ne bucurăm că printre partenerii noştri se numără cele mai vechi şi renumite universităţi din Germania şi din Europa ca: Universitatea din Heidelberg, Universitatea din Tübingen şi Universitatea din Viena. Colaborăm foarte bine cu Universităţile din Mannheim, Sindelfingen, Herdecke, Hannau şi München cu care derulăm proiecte comune.

9. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad prin Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA GOLDTECH ARAD, a participat la cea de a VI-a ediţie a Târgului Naţional de Turism Rural de la Albac – judeţul Alba, organizat în perioada 4 – 5 septembrie 2010

În contextul implicării Incubatorului Tehnologic si de Afaceri ITA GOLDTECH ARAD în promovarea şi dezvoltarea unui concept de proiect în cadrul „PROGRAMULUI DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA UNGARIA – ROMANIA 2007 – 2013”, şi ca urmare a invitaţiei personale a d-nei Maria Tătar, Preşedinte ANTREC România, UVVG a participat la cea de a VI-a ediţie a Târgului Naţional de Turism Rural de la Albac – judeţul Alba, târg desfăşurat în perioada 4 – 5 septembrie anul curent.


Târgul a oferit Universităţii, respectiv Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri, prilejul de a intra în contact direct cu specialişti în turism rural, reprezentanţi ai mediului de afaceri naţional, ai autorităţilor locale şi nu în ultimul rând cu vizitatori.


Reprezentanţii universităţii au prezentat participanţilor oferta de servicii a Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri ITA – GOLDTECH ARAD, precum şi oportunităţile academice ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Una dintre noutăţile prezentate, se referă la organizarea de către incubator a masteratului „Antreprenoriat şi Managementul Inovării”, în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul UVVG Arad. Programul de formare Masterală a suscitat interesul a numeroşi actuali şi potenţiali întreprinzători din mediul rural.

Scopul principal al târgului l-a reprezentat sprijinirea turismului rural, ecologic si cultural din România prin îmbunătăţirea continuă a produsului turistic. Un aspect comun tuturor participanţilor la constituit dorinţa de popularizare a resurselor turistice din spaţiul rural al ţării prin difuzarea de publicaţii şi lucrări de specialitate, pliante, hărţi, informaţii şi alte materiale publicitare privind dezvoltarea turistică a diferitelor zone: ţara Moţilor, regiunea Moldovei, Maramureşul istoric, Delta Dunării, Arcul Carpatic.


10. Participare la festivalul internaţional „Euro Plazio” – Montebelluna – Italia, ediţa a X-a

O delegaţie a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, alături de consilieri din oraşul Chişineu Criş în frunte cu primarul Gheorghe Burdan, au participat în perioada 3-5 septembrie la festivalul internaţional „Euro Plazio” de la Montebelluna (Italia), ediţia a X-a.


În sala de festivităţi a Primăriei din Montebelluna, a fost prezentată expunerea: „Rolul şi locul UVVG în constelaţia universităţilor europene”. De asemenea, cei prezenţi au vernisat expoziţia de fotografii artistice „20 de ani de învăţământ academic”.
Expoziţia de carte ştiinţifică-umanistă şi DVD-urile traduse de GOLDIŞ TV au atras numeroşi vizitatori.