Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad: 27 de ani de performanţă în educaţie