Comunitatea academică a Universității de Vest „Vasile Goldiș” a comemorat, pe 11 februarie, 84 de ani de la moartea celui care a fost Corifeul Marii Uniri, Vasile Goldiș, care împreună cu Ștefan Cicio-Pop și Ioan Suciu au avut un rol decisiv în elaborarea documentelor ideologice și realizarea actului Marii Uniri, cel mai important act din istoria post modernă a României.

Slujba religioasă a fost oficiată de preacucernicii părinți, în memoria lui Vasile Goldiş, secretar consistorial al Episcopiei Aradului timp de mai bine de 30 de ani, care a răspuns de problemele învățământului în acea vreme.

Personalitatea sa exemplară a marcat o epocă, impunându-l ca unul din Corifeii Marii Uniri. Student eminent, apoi profesor, Vasile Goldiş s-a consacrat cu tenacitate pregătirii conştiinţelor celor din Ardeal şi Banat pentru realizarea idealului sacru al tuturor românilor – Marea Unire.

Vasile Goldiş s-a remarcat şi printr-o activitate publicistică de excepţie, susţinând plenar interesele naţiunii române, dovedindu-se un spirit european, o paradigmă pentru contemporani şi pentru posteritate. Prezent la toate acţiunile care au pregătit Marea Unire, a elaborat şi a susţinut cu solemnitate Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, la baza căreia au stat ideile democratice care vor marca viaţa politică românească de atunci şi de mai târziu, ideile sale fiind atât de actuale şi astăzi, în Europa Unită.

Aflat, din 1911, în fruntea ziarului „Românul” şi al Institutului tipografic „Concordia”, Vasile Goldiş a militat pentru unitatea naţională a tuturor românilor. Sub conducerea sa, ziarul Românul devine un „monitor general” al luptelor politice româneşti, care va duce la realizarea celui mai important act istoric contemporan: Desăvârşirea Unităţii Naţionale.

Impulsul cel mai important a venit din contactul nemijlocit cu mişcarea naţională din părţile Aradului, care începând cu epoca memorandistă stăruie pe linia activismului, jucând un rol de antemergător în toată Transilvania.

Larga şi realista viziune politică, susţinută şi de o bogată informaţie sociologică, îl situează pe Vasile Goldiş în rândul gânditorilor de marcă din vremea sa, punând în lumină o solidă platformă teoretică şi o fină intuiţie a „spiritului timpului”, militând pentru o profundă democratizare a societăţii. Vasile Goldiş a fost duşmanul declarat al pasivităţii de orice natură şi rămâne, în condiţiile epocii sale, unul dintre luptătorii cei mai activi pentru drepturile naţionale ale românilor din monarhia austro-ungară.

Prin viaţa, opera şi activitatea sa politică şi culturală, desfăşurată de-a lungul vieţii, Vasile Goldiş şi-a înscris pentru totdeauna numele cu litere de aur în Cartea de istorie a neamului, constituind pentru contemporani şi posteritate un reper moral fundamental, iar pentru Europa Unită un model de gândire politică ce pune mai presus valorile universale ale democraţiei.

Ziua înmormântării lui VASILE GOLDIŞ, 12.02.1934, a fost ZI DE DOLIU NAŢIONAL pe întreg teritoriul României întregite pe care a iubit-o atât de mult!

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” va continua seria manifestărilor dedicate CENTENARULUI MARII UNIRI, prin cercetări ştiinţifice, conferinţe naţionale şi internaţionale, precum şi de vizitare a Muzeului Memorial Universitar „VASILE GOLDIŞ” din Arad.