solomon.jpgUniversitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad derulează proiectul „Casa lui Solomon, filosoful rege şi pedagogia virtuţii: utopiile modernităţii ca proiect educativ”, ce urmăreşte componenta morală a „revoluţiei ştiinţifice”.

Valoarea proiectului este de 627.440 de lei, autoritatea contractantă fiind Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCSU). În cadrul proiectului, cadre universitare de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi de la Universitatea Bucureşti au investigat scrieri care continuă sau interpretează faimoasa „utopie baconiană” Noua Atlantidă.

„Au fost analizate proiecte educative sau de reformă socială, care se revendică de la Francis Bacon, scrieri şi corespondenţă filosofică cvasi-necunoscută regăsită recent în arhiva de manuscrise şi corespondenţa lui Samuel Hartlib, două traduceri în franceză ale Noii Atlantide (din 1631 şi 1704), care reprezintă principalele vehicule de transmitere a ideilor lui Bacon înspre generaţia Enciclopediei, scrierile puţin cunoscute apărute în interiorul Cercului Hartlib (dintre care unele au fost redescoperite abia în secolul XX), etc”, a precizat dr. Cristian Benţe, lector universitar la Facultatea de Ştiinţe Umaniste Politice şi Administrative a UVVG.


Unele manuscrise nu au fost niciodată citite, proiectul derulat de UVVG propunându-şi să capteze uimitoarea unitate din spatele diversităţii. „Manuscrisele pun în evidenţă un interesant corp de scrieri de filosofie morală, care se ocupă de acelaşi lucru: posibilitatea de a ‘reforma’ natura umană căzută şi de a educa virtutea cu ajutorul unei ‘noi filosofii’ sau cu ajutorul ‘noilor ştiinţe'”, a subliniat lect. univ. dr. Cristian Benţe.


Toate descoperirile vor fi publicate în volumul „Casa lui Solomon”, care va apărea la editura ALL Bucureşti, în luna februarie sau martie a.c., publicarea acestui volum urmând să fie o premieră atât în România, cât şi pe plan european, deoarece este pentru prima dată când aceste texte au fost studiate, discutate critic, evaluate şi puse împreună într-un volum. AGERPRES