uvvg_conf-presa.jpgFacultatea de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad organizează, în perioada 8 – 12 iulie 2013, la Centrul Academic de Conferinţe a UVVG, prima Şcoală de vară internaţională cu titlul „Aspecte actuale în Dreptul privat european”.

Cursurile sunt asigurate de profesori de renume internațional de la prestigioase Universităţi din Europa.
Printre profesorii implicați în susținerea cursurilor se numără pe profesor Rudolf Welser, Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, conducătorul Centrului de Cercetare pentru Reforma Dreptului European de la Universitatea din Viena; profesorii Walter Rechberger şi Peter Lewisch de la Universitatea din Viena; profesor Irene Welser, membră a unei mari societăţi de avocatură din Viena şi profesorul Jerzy Pisulinski de la Universitatea Jagiellonski din Cracovia.

Şcoala de vară internaţională se adresează studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice, dar şi practicienilor (magistraţi, avocaţi, notari, consilieri juridici etc.), care doresc să-şi actualizeze cunoştinţele în domeniul Dreptului european.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, a subliniat, la deschiderea Școlii de Vară că, relaţiile Universităţii de Vest „Vasile Goldiș” cu Universitatea din Viena au cunoscut o dezvoltare deosebită, pe multiple planuri, încă de acum 10 ani, când Rectorului de atunci al Universităţii din Viena, prof. univ. dr. Georg Winckler, i s-a conferit înaltul titlu de Doctor Honoris Causa al UVVG. „De atunci, relaţiile de colaborare cu prestigioasa Universitate din Viena au cunoscut o permanentă dezvoltare, pe multiple planuri. În ceea ce priveşte domeniul juridic, în luna septembrie 2012, Universitatea noastră a organizat un important simpozion cu tema „Recodificarea dreptului privat în Europa”, unde a participat întregul grup de cercetare de la Viena, condus de dl. profesor Rudolf Welser, căruia Senatul UVVG i-a conferit, cu această ocazie, înaltul titlu academic de Doctor Honoris Causa. Ne bucurăm că aderarea cunoscutului profesor european Rudolf Welser la comunitatea academică a Universităţii noastre a însemnat începutul unei fructuoase colaborări internaţionale, dovada fiind și prezenta Şcoală de vară internațională, unde participă 5 dintre membrii Grupului de cercetare de la Viena”.

„În luna noiembrie 2012, am participat, la Viena, la Simpozionul cu tema „Garanţiile obligaţiilor în dreptul european”, organizat de Universitatea din Viena, ca singur reprezentant al unei Universităţi din estul Europei. Manifestarea a fost onorată de importante personalităţi ale Austriei, dintre care îi amintesc pe Ministrul justiţiei, Preşedintele Curţii Supreme a Austriei, Procurorul general al Curţii Europene de Justiţie, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice. Cu ocazia festivităţii de deschidere a simpozionului, s-au subliniat bunele relaţii de colaborare dintre Universitatea noastră şi Universitatea din Viena, precum şi faptul că am fost singurul Rector fondator al unei universităţi din estul Europei invitat la această prestigioasă manifestare. Colaborarea ştiinţifică dintre universităţile noastre este atestată şi de faptul că, încă de la fondarea Grupului de cercetare de la Viena, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice a UVVG, dl Cristian Alunaru, a fost primit ca membru al acestui grup”, a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele UVVG.

Conf. univ. dr. Cristian Alunaru, decanul Facultății de Științe Juridice a UVVG, a declarat că, în cadrul școlii de vară sunt prezentate informaţii de mare actualitate din domenii ale Dreptului European, precum: răspunderea contractuală, protecţia consumatorului, răspunderea pentru produsele defectuoase, arbitrajul internaţional şi diferite aspecte ale dreptului procesual civil, legislaţia antitrust şi protecţia părţii economic defavorizate.

Prof. univ. dr. Rudolf Welser a subliniat că temele abordate sunt de mare importanţă europeană. „Prima dintre ele se referă la răspunderea pentru produse defectuoase, făcând o comparaţie cu procedurile din Austria și România, iar cea de-a doua problemă a vizat protecţia consumatorului”.


Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci
, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a precizat: „Școala de vară se încadrează în linia manifestărilor științifice internaționale, prin care UVVG promovează calitatea și prestigiul cadrelor didactice de la Facultatea de Științe Juridice, care au reușit să adune cercetători de renume internațional, de la Universitățile din Viena și Cracovia și, astfel, să ridice prestigiul județului Arad”.
Declarații ale invitaților la Școala de vară internațională „Aspecte actuale în Dreptul privat european”:


Prof. univ. dr. Irene Welser
– Universitatea din Viena: „Mă bucur nespus să fiu prezentă la această prestigioasă Școală de Vară. Sunt profesor onorific la Universitatea din Viena și partener la o mare societate de avocatură din Viena, care are birou inclusiv în România. De aceea, am vorbit despre „Arbitrajul comercial internațioanl”. Niciodată nu este prea devreme să prezentăm studenților, dar și practicienilor, problema arbitrajului comercial internațional. Este o secțiune foarte importantă și mă bucur că în sală au fost prezenți colegi de-ai mei, și anume avocați și juriști”.

Prof. univ. dr. Jerzy Pisulinski – Universitatea din Cracovia, vicepreședintele comisiei parlamentare pentru alcătuirea noului Cod Civil din Polonia: „Mulțumesc pentru invitația de a fi prezent la Școala de vară organizată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, unde voi vorbi despre „Garanțiile pentru executarea obligațiilor în dreptul polonez”. Aceste garanții ale obligațiilor sunt extrem de importante pentru investitori și comercianți, ei dorind să știe ce garanții li se oferă atunci când este vorba de obligații. Problema garanțiilor este foarte importantă și în ceea ce privește relațiile internaționale, inclusiv cele cu România, mai ales a garanțiilor reale, adică atunci când se oferă bunuri drept garanție pentru executarea obligațiilor”.

Prof. univ. dr. Walter Rechberger – Universitatea din Viena: „Sunt extrem de bucuros pentru faptul că mă aflu la Școala de vară. Am amintiri frumoase legate de România chiar înainte de aderarea la Uniunea Europeană, deoarece am avut mai multe proiecte, care au pregătit România pentru aderarea la Uniunea Europeană. Sper că și după aderare, se va ține cont la formarea noului sistem de drept european de specificul legislațiilor noastre, respectiv cea austriacă și română. Cu alte cuvinte, îmi doresc ca relațiile de colaborare dintre cele două țări să continue. În cadrul cursurilor Școlii de vară, voi aborda „Dreptul procesual civil, specificul dreptului austriac”, în special despre poziția judecătorului, care este esențială în dreptul procesual civil austriac, el adunând dovezile pentru a pronuța apoi o sentință corectă. Am auzit despre noul Cod de Procedură Civilă din România care a intrat în vigoare și sunt foarte interesat să aflu, în cadrul dezbaterilor, care vor avea loc, ce asemănări și deosebiri există între dreptul procesual austriac și cel românesc”.