Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” organizează cea de-a XVIII-a ediţie a Şcolii de Vară Francofone Jean Montreuil “Patologie şi farmacologie moleculară. Biotehnologii”

uvvg_montreuil.jpgUniversitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad împreună cu Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice, organizează, în colaborare cu Université Lille Nord de France, Université Laval şi Université Libre de Bruxelles, în perioada 2-7 iulie, la Arad, cea de-a XVIII-a ediţie a Şcolii de Vară francofone Jean Montreuil “Pathologies et pharmacologie moleculaires. Biotechnologies”.

Şcoala de vară francofonă Jean Montreuil are o istorie de tradiţie în România, ea fiind creată în 1995 la Iaşi, din iniţiativa Prof. univ. dr. Gheorghe Popa, rector al Universităţii Al. I. Cuza în acea perioadă, împreună cu Acad. Profesor Emerit Jean Montreuil, Membru de Onoare al Academiei Române, Doctor Honoris Cauza al Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi şi al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, sub dublul patronaj al Academiei Române şi al Academiei de Ştiinţe din Paris.

Începând cu anul 2005, cea de a XI-a ediţie a şcolii de vară a fost organizată la Arad.
Odată cu decesul Acad. Prof. Jean Montreuil, în ultima zi de cursuri a celei de-a 16-a ediţii a şcolii de la Arad, conducerea Universităţii “Vasile Goldiş” a hotărât ca Şcoala de vară, care a cunoscut un succes important, să continue sub numele de “Şcoala de vară Jean Montreuil”, ca un omagiu adus acestei personalităţi ştiinţifice internaţionale care şi-a consacrat, în ultimii 20 de ani ai vieţii, întreaga activitate dezvoltării învăţământului superior şi cercetării din România, motiv pentru care a fost decorat de Universitatea “Vasile Goldiş” cu Medalia de Aur şi cu gradul de Comandor în Ordinul Naţional Cultural de către Preşedintele României.

Şcoala a fost concepută încă de la început ca o şcoală multidisciplinară, la interfaţa domeniilor Biologie, Chimie, Medicină şi Farmacie, abordând subiecte de mare actualitate ale cercetării biomedicale, fiind caracterizată de o tematică dinamică de la an la an, în funcţie de solicitările cursanţilor exprimate în chestionarele de la sfârşitul fiecărei şcoli.

Prezenta şcoală de vară francofonă se bazează în continuare pe colaborarea unor specialişti internaţionali de prestigiu: Prof. dr. Jerome Estaquier de la “Université Laval”, Canada, Dr. Nicolas Sergeant de la “Université Lille Nord de France”, dr. Iuliana Ristea Popescu, de la “Université Libre de Bruxelles”, Belgia, fosta cursantă a acestei şcoli în urmă cu 14 ani, precum şi Pr.dr. Galajda Zoltan de la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară a Universităţii Debrecen, Ungaria.

Cursurile vor fi asigurate de asemenea de profesori de prestigiu în domeniul temelor abordate din Universitatea “Vasile Goldiş”, respectiv Prof.univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele UVVG, Prof.univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG, Prof.univ. dr. Liana Moş, decan al Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, precum şi cercetători ştiinţifici din Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, «Centrul de biotehnologii pentru terapie celulară şi medicină regenerativă pe bază de celule stem şi modulatori de apoptoză” respectiv, dr. Cătălin Iordachel şi Prof. univ. dr. Daniela Bratoşin, în acelaşi timp profesor universitar al Universităţii “Vasile Goldiş”.

Şcoala de vară Jean Montreuil se adresează tuturor studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, medicilor rezidenţi, cercetătorilor sau profesorilor din domeniile: medicină, biologie, biochimie, farmacie, în particular studenţilor aparţinând facultăţilor de la secţiile francofone.

Prof. Univ. Dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” şi preşedintele Şcolii de vară francofone Jean Montreuil, a subliniat că “tematica cursurilor ce vor fi derulate pe durata a 6 zile abordează subiecte de mare actualitate ştiinţifică din cercetarea biomedicală, respectiv: Apoptoza (Mecanisme celulare şi moleculare; Metodologie de studiu; Modele: virusul imunodeficienţei umane, celula canceroasă, hematia nucleată şi anucleată (umană); Terapii pe bază de modulare a acesteia), Diabetologie (Diabetul; Date epidemiologice; Genetica diabetului de tip 2; insulino-rezistenţa şi sindromul metabolic; Conceptul actual de « diabesity “). Maladii neurodegenerative: Alzheimer şi Tauopatii (Tipuri de maladii, diagnostic şi perspective terapeutice), Medicina Regenerativă (Bioterapie celulară: celule stem, metode de izolare şi aplicaţii; Biomateriale şi inginerie tisulară; Transfuzia sanguină-prima bioterapie celulară şi problemele ei actuale), “Explorarea modernă a celulei” – zi dedicată citometriei în flux: principii şi aplicaţii în cercetarea fundamentală şi clinică (fenotipajul leucemiilor) cu demonstraţii tehnice de citometrie în flux, tehnici imunohistochimice, microscopie electronică de transmisie (TEM) şi de scanare (SEM)”.

Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România creditează această manifestare cu un număr important de credite de educaţie continuă.

Prof. Univ. Dr. Daniela Bratosin, co-preşedintele Şcolii de Vară francofonw Jean Montreuil, a declarat: “Avem convingerea că cea de-a 18-a ediţie a Şcolii de vară Jean Montreuil îşi va atinge scopul propus şi va deschide în acelaşi timp noi căi de comunicare ştiinţifică între participanţi şi profesori aparţinând diferitelor centre universitare şi de cercetare din România şi din lumea ştiinţifică internaţională”.