uvvg_inscrieri1.jpgProf. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator şi preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a declarat în cadrul briefing-ului de presă de pe 18 iulie că UVVG practică cele mai reduse taxe de şcolarizare din România.

„Universitatea de Vest Vasile Goldiş are la ora actuală cele mai mici preţuri pentru şcolarizarea studenţilor. Pentru anul I, studii de licenţă, taxa de şcolarizare este de 1200 lei, cea mai mică taxă la nivel de ţară. Nu percepem taxă de admitere, taxă de înscriere şi toate aceste facilităţi măresc atractivitatea universităţii noastre pentru viitori studenţi”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele UVVG a subliniat: „Ne face multă plăcere să primim viitorii noştri studenţi, care primesc consultaţii şi apoi se pot înscrie la cele 6 facultăţi pe care le are universitatea noastră, 50 de specializări de licenţă şi masterat, 6 cursuri postuniversitare, şcoala doctorală şi şcoala postdoctorală. Cu alte cuvinte, oferta noastră este foarte generoasă. Ne bucurăm că suntem căutaţi de absolvenţi, iar acest fapt se datorează şi facilităţilor pe care Senatul şi Consiliul de Administraţie al universităţii le acordă pentru acest an. Conducerea universităţii a avut în vedere şi faptul că anul acesta poartă amprenta crizei economice. De asemenea, oferim şcolarizare gratuită pentru şefii de promoţie, pentru cei care la olimpiadele naţionale au ocupat locurile I-III, pentru cei care provin din familii fără posibilităţi, dar şi pentru cei care vin de la orfelinatele şcolare sau alte situaţii defavorizate. Noutatea noastră constă în faptul că elevii care au promovat examenul de bacalaureat începând cu nota 9, primesc automat Bursele de Excelenţă Vasile Goldiş care sunt nelimitate. Iată deci că suntem pregătiţi pentru a avea un an academic plin de surprize pentru cei care se îndreaptă spre noi şi pentru cei care doresc să îmbrăţişeze una dintre specializările universităţii noastre. Sala de înscrieri este arhiplină, colegii de la fiecare facultate explică absolvenţilor modalităţile de înscriere, situaţia burselor şi poartă discuţii privind curricula universitară”.

Întrebat care dintre facultăţile UVVG sunt cele mai căutate de viitorii studenţi, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator şi preşedinte al UVVG, a subliniat: „Până în momentul de faţă, Facultatea de Medicină şi Facultatea de Drept au primit cei mai mulţi candidaţi. Credem că anul acesta va fi un an foarte bun, atât pentru universitate cât şi pentru cadrele didactice care profesează, dar şi pentru studenţii care vor veni la noi. Prin aceste facilităţi pe care le suportă universitatea din fondurile proprii, cred că vom avea un număr mare de studenţi. Îi aşteptăm cu mare drag. Încă de pe acum le dorim mult succes în noul an academic, care se va deschide la 1 octombrie. Vom lăsa câteva locuri pentru sesiunea din septembrie, dar noi îi sfătuim pe candidaţi să se prezinte în această lună, până în data de 31 iulie, când vom trage linie”.

Taxa de şcolarizare pentru anul I, nivel licenţă – ZI, ID şi FR la Facultatea de Ştiinţe Juridice; Facultatea de Ştiinţe Economice; Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative; Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie, Educaţie Fizică şi Sport şi Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică este de doar 1200 lei.
Oferta academică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” este generoasă, ea cuprinzând peste 50 de specializări licenţă şi studii aprofundate la nivel de masterat, 6 cursuri postuniversitare de specialitate, Şcoală doctorală în domeniul medicină şi biologiei şi o Şcoală postdoctorală, înfiinţată printre primele instituţii de studii postdoctorale din România.

La toate specializările, din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, taxele de şcolarizare, pentru anul universitar 2012-2013 au fost diminuate şi, în unele cazuri, menţinute la nivelul anului trecut, pentru a da posibilitatea de acces, în condiţiile crizei, noilor studenţi. Universitate europeană, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” pregăteşte studenţi străini prin liniile de predare în limba franceză şi limba engleză.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad are deschise Centre de înscriere pentru admiterea în anul universitar 2012-2013, la toate cele 6 facultăţi şi filiale ale Universităţii.

Toate centrele beneficiază de un bogat material informativ, iar Oficiul Permanent pentru Informare şi Înscriere de la Rectorat (B-dul Revoluţiei nr.94-96), telefon 0257/280373, cel: 0733/017654 şi funcţionează de luni până vineri între orele 9,00-18,00; sâmbătă şi duminică între orele 9,00-12,00; email: admitere@uvvg.ro; site: www.uvvg.ro.

FACILITAŢI ACORDATE STUDENŢILOR

Beneficiază de facilităţi la plata taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2012/2013: pentru achitarea integrală a taxei de şcolarizare la înscrierea în anul I, nivel licenţă; studenţii care provin din aceeaşi familie; studenţii care urmează a doua specializare în cadrul universităţii, indiferent de forma de învăţământ. Toţi studenţii pot beneficia, la cerere, de eşalonarea plăţii taxei de şcolarizare în rate lunare.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” nu percepe taxă de înscriere şi nici taxă de admitere. Taxele de şcolarizare pot fi achitate în 4 rate. Condiţii avantajoase şi reducerea costurilor de preţ la cazare şi masă.

BENEFICIAZA DE ŞCOLARIZARE GRATUITA

– Absolvenţii de liceu, promoţia 2012, care au obţinut la Bacalaureat media cuprinsă între 9,00 şi 10,00 şi care optează pentru specializările de la forma de învăţământ zi, beneficiază de şcolarizare gratuită Bursa „Vasile Goldiş”. Bursele acordate sunt nelimitate; Absolvenţii claselor a XII – a care au obţinut locul I-III la olimpiadele şcolare, faza naţională în anul 2012; studenţii care provin de la casele de copii sau orfani de ambii părinţi, nu realizează venituri şi nu depăşesc vârsta de 25 de ani Absolvenţii claselor a XII-a care sunt şefi de promoţie în anul 2012.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” vine în sprijinul studenţilor de la universităţile cu facultăţi neacreditate. Solicitările de transfer nominale se pot depune la registratura Universităţii (B-dul Revoluţiei nr.94-96), fiind supuse conform prevederilor legale aprobării Rectoratului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Nu se percepe taxă de transfer, sau taxă de echivalere a examenelor.

Acte necesare la înscriere: Diploma de bacalaureat în original; Certificat de naştere (copie legalizată); Certificat de căsătorie (copie legalizată); Adeverinţă medicală; Trei fotografii format ¾; Dosar plic

ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2012-2013

Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă se organizează pe bază de concurs de dosare şi media de la BAC, în două sesiuni, iulie şi septembrie 2012, conform următorului calendar: 1 iunie – 30 iulie: înscrierea candidaţilor; 31 iulie – comunicarea rezultatelor admiterii; 1 august – 29 septembrie: înscrierea candidaţilor; 30 septembrie – comunicarea rezultatelor admiterii.