uvvg_dentisti.jpgUniversitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Universitatea „Carol Davila” din Bucureşti şi Colegiul Medicilor Dentişti din România şi Arad au organizat, în perioada 21-22 septembrie, în Aula „Ştefan Cicio Pop” a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, simpozionul ştiinţific „Aspecte importante ale medicinei dentare moderne”.

La lucrările ştiinţifice au participat prof. univ. dr. Liana Moş, decanul Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu, prorectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti şi preşedinte al Colegiului Medicilor Dentişti din România, prof. univ. dr. Alexandru Bucur, decanul Facultăţii de Stomatologie din Bucureşti şi şeful Clinicii de Chirurgie Maxilo-Facială a Spitalului „Prof. dr. Dan Teodorescu”, din Bucureşti, dr. Ioan Flueraş, preşedintele CMDJ Arad, medici stomatologi, studenţi, masteranzi şi doctoranzi.

Prof. univ. dr. Liana Moş, decanul Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară din cadrul UVVG, ne-a declarat că „simpozionul este o manifestare de o amploare şi are o importanţă deosebită, având în vedere aspectele noi şi importante ale medicinii dentare moderne. În prima zi, a fost abordată o temă importantă: „Controverse chirurgical – ortodontice, patologia molarului de 6 ani”, iar în ziua a doua: „Supraconstrucţia pasivă de implant. Condiţia reuşitei”.

Prof. univ. dr. prorector Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Ecaterina Ionescu, preşedinte al Colegiului Medicilor Dentişti din România, a subliniat că „preocupările în domeniul educaţiei medicale continuă, deoarece la nivelul colegiului aceasta este una din laturile de bază ale profesiei. Pentru un medic, învăţarea nu se termină niciodată”.

Prof. univ. dr. Alexandru Bucur, decanul Facultăţii de Stomatologie din Bucureşti şi şeful Clinicii de Chirurgie Maxilo-Facială a Spitalului „Prof. dr. Dan Teodorescu”, din Bucureşti, ne-a mărturisit că „simpozionul s-a înscris pe linia tradiţiilor binecunoscute ale activităţii stomatologie din Arad. Este un pas important, iar cei care au participat la lucrări au avut bucuria să afle lucruri noi”.

Participanţilor la lucrările ştiinţifice din cadrul simpozionului „Aspecte importante ale medicinei dentare moderne” li s-au acordat 50 de credite de EMC.