univ_buc_intreaga.jpgUniversitatea din Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, va lansa vineri un proiect privind îmbunătăţirea procesului de formare a viitorilor cercetători. Grupul ţintă este compus din 70 de doctoranzi admişi în ciclul al treilea de studii în cadrul şcolilor doctorale ale celor două universităţi partenere, în domeniile matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, geografie, geologie, ştiinţa mediului, drept, istorie, filologie, filosofie, ştiinţe politice, ştiinţele comunicării, psihologie, sociologie, ştiinţe ale educaţiei, arhitectură şi urbanism.

Potrivit unui comunicat de presă al UB remis miercuri AGERPRES, proiectul de cercetare doctorală ‘Excelenţă şi interdisciplinaritate în studiile doctorale pentru o societate informaţională” este cofinanţat din Fondul Social European.


Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea procesului de formare al viitorilor cercetători în cadrul Ciclului III de studii universitare (Studii universitare de doctorat) care se desfăşoară în acord cu legea 288/2004, creşterea performanţelor şcolilor doctorale din cadrul proiectului, motivarea doctoranzilor pentru continuarea unei pregătiri de specialitate performantă prin studii postdoctorale la universităţi de prestigiu, precum şi stimularea revenirii lor în laboratoare bine echipate din ţară pentru a continua activităţile de cercetare ştiinţifică începute aici.


Cei 70 de doctoranzi implicaţi în proiect (dintre care 65 în domeniile ştiinţelor exacte, ale naturii, umaniste şi socio-politice şi cinci în domeniile arhitectură şi urbanism) vor avea acces la burse şi stagii doctorale, în ţară şi străinătate, la educaţie, performanţă şi cercetare de excelenţă. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: creşterea performanţelor şcolilor doctorale prin asigurarea şi monitorizarea permanentă a calităţii programelor de studii oferite doctoranzilor şi prin asimilarea de bune practici în domeniu, îmbunătăţirea mobilităţii academice pentru doctoranzii implicaţi, printr-un stagiu de pregătire şi cercetare de 8 luni într-o universitate sau într-o structură de cercetare europeană; creşterea cooperării transnaţionale şi naţionale prin încurajarea participării la activităţi ştiinţifice transnaţionale şi naţionale şi a mobilităţilor interuniversitare la nivel naţional, încurajarea dialogului interdisciplinar şi transcultural; stimularea unei activităţi de cercetare de excelenţă cu rezultate publicabile în reviste cu mare vizibilitate internaţională şi naţională.


În cadrul proiectului vor fi organizate 70 de stagii de studiu şi cercetare cu durata de 8 luni în universităţi, institute şi alte centre de cercetare din străinătate. Stagiile vor fi planificate în perioada octombrie 2011 şi ianuarie 2013 (pe parcursul anului II şi în primul semestru al anului III), unele mobilităţi de scurtă durată pentru schimburi inter-universitare în România pentru cunoaşterea celor mai actuale cercetări la nivel naţional în domeniile ştiinţifice reprezentate în proiect şi încurajarea cooperării ştiinţifice la nivel naţional (distribuite între anii I şi III), organizarea unor mobilităţi de scurtă în străinătate pentru participări la manifestări ştiinţifice internaţionale de specialitate, organizarea unor mobilităţi interne pentru cercetări pe teren zile pentru doctoranzii în domenii care impun acest tip de activitate.AGERPRES