stundeti toca.jpgUniversitatea din Bucureşti va organiza în perioada 15-17 septembrie un concurs de admitere la programele de masterat ce asigură specializarea în domeniu sau extinderea şi perfecţionarea pregătirii atestate, informează un comunicat de presă al instituţiei de învăţământ superior. Înscrierile pentru această sesiune se desfăşoară în perioada 1-13 septembrie.

Facultăţile şi departamentele Universităţii din Bucureşti la care se susţine examenul la studii de masterat în sesiunea septembrie sunt: Biologie, Chimie, Drept, Fizică, Filosofie, Geografie, Geologie şi Geofizică, Istorie, Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Litere, Matematică şi Informatică, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Ştiinţe Politice, Teologie Ortodoxă, Teologie Baptistă, Teologie Romano-Catolică, Departamentul-Catedra UNESCO, Departamentul de Tehnologii, Departamentul ID (CREDIS), Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI).

Masteratul la Universitatea din Bucureşti are durata de 2-4 semestre şi se încheie cu o lucrare de disertaţie. Taxa de înscriere pentru admiterea la studii de masterat la facultăţile Universităţii din Bucureşti este între 80-200 lei. Se pot înscrie la concursul de admitere cetăţeni români, absolvenţi cu diploma de licenţă sau echivalentul acesteia şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene. AGERPRES