unibuc.jpgUniversitatea din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea „Al I.Cuza” Iaşi, Institutul de Cercetări Piscicole, Acvacultură şi Irigaţii, Szarvas, Ungaria şi Universitatea din Ioannina, Grecia, va implementa, în perioada 1 martie 2010 – 1 martie 2013, proiectul cu titlul „Studii doctorale în domeniul ştiinţelor vieţii şi pământului”

Proiectul are ca scop stimularea, dezvoltarea şi susţinerea programelor doctorale în domeniul ştiinţelor vieţii şi pământului în vederea formării de resurse umane calificate.

Acesta vizează pregătirea specifică a doctoranzilor în cadrul ciclului III de studii universitare de doctorat din patru şcoli doctorale ale domeniului ştiinţelor vieţii şi pământului (biologie, ştiinţa mediului/ecologie, geologie, geografie) în acord cu legea 288/2004, ceea ce va permite armonizarea programelor de doctorat din România, cu cele similare din spaţiul Comunităţii Europene.

În cadrul proiectului, 64 doctoranzi cu frecvenţă anul I (grupul ţintă), sprijiniţi financiar prin acordarea de burse, vor publica lucrări ştiinţifice, vor prezenta comunicări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi internaţionale şi vor beneficia de stagii de formare în centre de cercetare naţionale şi transnaţionale iar în final, vor obţine titlul de doctor. De asemenea, se va organiza o reţea partenerială de colaborare şi comunicare interactivă on-line, două workshopuri de promovare şi diseminare în domeniul dezvoltării durabile şi protecţiei mediului şi trei seminarii pe problematici din domeniul ştiinţelor vieţii şi pământului. AGERPRES