univ_buc_intreaga.jpgUniversitatea din Bucureşti a luat măsuri pentru simplificarea birocraţiei în procesul de înscriere la admiterea din acest an, candidaţii nemaifiind obligaţi să depună copii legalizate ale diplomelor şi ale celorlalte acte necesare, acestea urmând să fie certificate prin confruntarea cu documentele originale de către membrii comisiei de admitere.
De asemenea, candidaţii care doresc să urmeze cursurile facultăţilor din cadrul Universităţii din Bucureşti se pot înscrie mult mai uşor la admitere şi prin sistemul de admitere online.

„Modalitatea de înscriere a studenţilor străini a fost mult simplificată. Studenţii străini pot depune în momentul înscrierii toate actele necesare echivalării studiilor direct la secretariatele facultăţii, urmând ca acestea să fie verificate şi transmise de universitate către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. Actele pot fi depuse şi online”, precizează UB într-un comunicat remis presei.
Înscrierile pentru admiterea la facultăţile Universităţii din Bucureşti au început pe 13 iulie şi se vor încheia pe 20 iulie (cu excepţia Facultăţii de Drept, la care înscrierile se termină pe 21 iulie).
Pentru admiterea din anul 2016 la studii universitare de licenţă, Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia candidaţilor un număr total de 10.400 de locuri la toate cele 19 facultăţi ale sale, dintre care 4.400 de locuri la buget şi 6.000 de locuri la taxă. AGERPRES