Universitatea din Craiova a câştigat şase proiecte în valoare de peste un milion de lei la competiţia organizată de Consiliul Naţional de Finanţare a Învăţământului Superior (CNFIS) al Ministerului Educaţiei, proiecte care vizează creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor, reducerea abandonului şcolar în rândul elevilor din medii defavorizate din regiune şi extinderea platformei IT a instituţiei.

Proiectele se adresează în mare parte studenţilor, fie că vorbim de evoluţia lor în timpul studenţiei, fie că vorbim de ceea ce se întâmplă cu studenţii noştri după absolvire. De exemplu, proiectul „PROMOTOR-UCV- Promovarea pieţei muncii în cadrul UCV” va genera un sistem de analiză calitativă şi cantitativă a parcursului universitar al studenţilor şi absolvenţilor în raport cu cererea de pe piaţa forţei de muncă. Inserţia studenţilor pe piaţa muncii este una din priorităţile noastre din acest mandat. De asemenea, proiectul „Societatea studenţească pentru educaţie universitară antreprenorială a Universităţii din Craiova” este primul de genul societate antreprenorială studenţească care se înfiinţează în cadrul unei universităţi din România şi în cadrul acestei societăţi antreprenoriale vor activa studenţi, masteranzi şi doctoranzi, precum şi absolvenţi în primii trei ani de la absolvire”, a spus rectorul Universităţii din Craiova, Cezar Spînu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit acestuia, trei dintre proiectele Universităţii din Craiova sunt o continuare a unor proiecte încheiate anul trecut, precum cel care se adresează unui număr de 5.000 de liceeni din Oltenia din medii defavorizate care vor fi consiliaţi în scopul continuării studiilor şi reducerii ratei abandonului şcolar.

Cele şase proiecte care vor beneficia de finanţare prin CNFIS sunt „S.E.U.A. – Societatea studenţească pentru educaţie universitară antreprenorială a Universităţii din Craiova”; „CCDM-UCV – Înfiinţarea şi dezvoltarea Centrului de Competenţe în Domeniul Managementului Universitar al Universităţii din Craiova în vederea creşterii capacităţii instituţionale”; „PROMOTOR-UCV- Promovarea pieţei muncii în cadrul UCV”; „ProUCV. Strategii proactive de promovare a ofertei educaţionale a Universităţii din Craiova în vederea eficientizării accesului la un învăţământ superior performant, în rândul elevilor proveniţi din medii defavorizate în regiunea S-V Oltenia”; „Activitate didactică de calitate, deontologie şi etică academică – priorităţi permanente în Universitatea din Craiova”; „Extinderea platformei IT din Universitatea din Craiova în vederea asigurării transparenţei în gestiunea studenţilor şi furnizarea rapidă a informaţiilor necesare Registrului Matricol Unic (RMU) – EX-IT-UCv-T-RMU”. AGERPRES