Universitatea din Craiova a intrat în Consorţiul universităţilor europene UNIVERS, alături de alte şapte universităţi din Polonia, Germania, Spania, Franţa, Lituania şi Bulgaria.

Rectorul Universităţii din Craiova, prof. univ. dr.Cezar Spînu, a afirmat că acordul a fost semnat pe 3 februarie la Bruxelles, iar principalul obiectiv asumat de rectorii celor opt universităţi ale Consorţiului este facilitarea şi promovarea cooperării transfrontaliere/transnaţionale/interregionale în domeniul învăţământului superior.

„Conceptul de ‘universitate europeană’ exprimă cea mai nouă şi modernă viziune a Uniunii Europene în domeniul învăţământului superior, al educaţiei şi culturii. Conceptul a fost lansat la Summitul liderilor europeni de la Goteborg, în 2017, iar ţina europeană stabilită atunci a fost ca până în 2024 să se creeze în jur de 20 de astfel de structuri academice. O ‘universitate europeană’ este în fapt un consorţiu, o alianţă de instituţii care aderă la idei şi strategii comune. Universităţile partenere în UNIVERS, alături de Universitatea din Craiova, sunt Bialystok University of Technology (Polonia), Technische Universität Chemnitz (Germania), University of Girona (Spania), University of Lleida (Spania), University of Perpignan (Franta), Rezekne Academy of Technologies (Lituania), University of Ruse (Bulgaria)”, a spus rectorul Universităţii din Craiova.

Potrivit sursei citate, membrii UNIVERS vor adopta un plan strategic pe termen mediu şi lung construit în jurul unor misiuni, precum implementarea unui model inovator de mobilitate care să permită studenţilor să asimileze realitatea şi complexitatea regiunilor, propunerea unor programe de învăţământ pentru studenţii care doresc să devină profesionişti capabili să exercite un leadership activ, oferirea unei alternative la pregătirea academică tradiţională, cultivarea unor abordări multiculturale, prioritizând schimbul critic de idei şi un curriculum deschis, bazat pe pedagogie inovatoare, dar şi crearea de echipe de lucru care explorează puncte de vedere diverse şi complementare, stabilirea unor legături de colaborare cu administraţiile şi companiile din zonele care se confruntă cu condiţiile reale ale societăţii şi cu activitatea economică regională.

„UNIVERS intenţionează să instruiască profesionişti care pot acţiona şi influenţa dezvoltarea socială, economică şi ştiinţifică a zonelor transfrontaliere, datorită înţelegerii profunde a particularităţilor, provocărilor şi oportunităţilor acestora. Studenţii celor opt universităţii vor beneficia de o mobilitate mai mare în alegerea traseului educaţional, de diplome comune, precum şi de participarea la programe comune de cercetare. Planul strategic UNIVERS este construit pentru o perioadă de trei ani şi un buget de 5 milioane de euro. El este însă o construcţie pe termen lung, care va continua prin accesări de programe şi de finaţări dedicate, pe care Uniunea Europeana le va pune la dispoziţia universităţilor europene”, a mai sus rectorul Universităţii din Craiova.

Prorectorul pe Relaţii internaţionale al Universităţii din Craiova, prof. univ. dr. Nicu Panea, a afirmat că astfel de consorţii vizează reconfigurarea arhitecturii universitare europene şi sunt instrumentul de unificare reală a continentului – „un instrument politic, vizionar prin care UE vrea să facă din Europa o reală putere prin învăţământ şi cercetare”.  „S-au identificat câteva elemente cât se poate de realiste pe care continentul le pune în faţa universităţilor, dar şi în faţa comunităţilor. Un astfel de consorţiu vizează atingerea a trei obiective: schimbarea modului de management al universităţilor, schimbarea statutului studenţilor şi relaţia cu piaţa şi inserţia socială, segment de care Universitatea din Craiova va fi responsabilă în cadrul acestui consorţiu. Suntem la începutul unui proces de schimbare a continentului şi poate lucrul acesta este cel mai important, pentru că participarea noastră la o astfel de schimbare vizionară este cât se poate de importantă pentru noi, iar recunoşterea internaţională a universităţii noastre, prin participarea la astfel de proiecte, arată că ceea ce am făcut până acum am făcut bine”, a spus Nicu Panea. El a precizat că toate universităţile din consorţiu au aceeaşi structură: sunt universităţi compozite, iar multe dintre ele sunt vechi şi reprezentative pentru anumite zone ale Europei.

La rândul său, prorectorul pentru Cercetare ştiinţifică şi relaţii cu mediul economic, prof. univ. dr. Radu Constantinescu, a afirmat că UNIVERS urmează să stabilească o strategie de cercetare, în urma identificării problemelor din zonele pe care le reprezintă. „Universităţile partenere se pot împărţi în trei poli: există universităţi de graniţă precum cele din Franţa şi Spania, unde sunt anumite probleme privind migraţia forţei de muncă, probleme de colaborare transborder, există universităţile din Polonia, Germania, Lituania care vor forma un pol pentru probleme specifice din această regiune, iar Universitatea din Craiova şi cea din Ruse vor avea ca obiectiv teme de cercetare în domeniul economic pentru regiunea Dunării”, a spus Constantinescu. AGERPRES