Universitatea din Craiova a încheiat parteneriate în domeniul doctoral cu universităţi europene

universitatea_craiova.jpgUniversitatea din Craiova a încheiat cinci acorduri de cooperare cu universităţi din ţări membre ale Uniunii Europene în domeniul doctoral.

Prorectorul Dan Popescu a declarat, marţi, că obiectivul general al acestor parteneriate constă în susţinerea instituţională a schimbului de experienţă pentru doctoranzi, ajutorul reciproc în documentare, posibilitatea de a susţine module de predare, precum şi cooperarea în ceea ce priveşte cercetarea doctorală.

‘Aceste parteneriate în domeniul doctoral au fost încheiate prin intermediul proiectului POSDRU ‘Creşterea atractivităţii, calităţii şi eficienţei studiilor universitare de doctorat prin acordarea de burse doctorale’. Parteneriatele au fost încheiate cu cinci centre universitare şi de cercetare europene: Universite de Bourgogne, Dijon, Franţa; Institute of European Law, University of Saarland, Saarbrucken, Germania; Maison des Science de l’Homme de Dijon, Franţa; Universite de Fribourg, Elveţia; University of Miskolc, Ungaria’, a spus prof.univ.dr.ing. Dan Popescu.

Potrivit acestuia, acordurile de cooperare în domeniul doctoral au fost încheiate în urma mai multor întâlniri pe care reprezentanţi ai Universităţii din Craiova le-au avut cu reprezentanţii universităţilor din Uniunea Europeană. La 1 octombrie 2008, Universitatea din Craiova a demarat proiectul intitulat ‘Creşterea atractivităţii, calităţii şi eficienţei studiilor universitare de doctorat prin acordarea de burse doctorale’.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea gradului de formare a viitorilor cercetători cu ajutorul implementării eficiente a ciclului de studii universitare de doctorat, ceea ce va genera o creştere implicită a calităţii cercetării şi a învăţământului superior românesc. Durata proiectului a fost de trei ani, timp în care 52 de doctoranzi ai Universităţii din Craiova au beneficiat de sprijin financiar, logistic, mobilităţi internaţionale şi module de formare complementare domeniilor de doctorat.

Proiectul, a cărui valoare a fost de 5.000.600 de lei, a fost finanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 1.5 – ‘Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării’. AGERPRES