Universitatea din Craiova a premiat, la Gala cercetării ştiinţifice, cele mai bune rezultate obţinute în acest domeniu de cadrele didactice şi cercetătorii săi în anul 2017.

Rectorul Universităţii din Craiova, Cezar Spânu, a afirmat că 2017 a fost un an decisiv pentru obiectivul instituţional al universităţii, acela de a-şi asuma complexitatea structurii sale, pe de o parte, şi de a crea cât mai multe şi mai solide legături cu mediul socio-economic, pe de altă parte.

„Prin profesia căreia îi suntem dedicaţi avem obligaţia să vedem lumea aşa cum este ea, nu cum ar trebui să fie. Chemarea noastră, ca profesori în aule academice, este să facem lumea complet vizibilă pentru ochiul minţii, să îi învăţăm pe cei din faţa noastră, pe studenţi, să înţeleagă prezentul, să înţeleagă şi să acţioneze în prezent. În felul acesta, şi numai prin ei, suntem şi noi responsabili pentru ce va fi. Prinşi în tot felul de competiţii, nu toate cu noi înşine şi nu toate productive, riscăm să uităm că suntem dedicaţi ştiinţei şi prezentului. În ce fel înţelegem fiecare dintre noi să ne facem datoria, să ne împlinim ne arată rezultatele, articolele, brevetele, cărţile, ideile pe care le-am redat lumii vizibile şi inteligibile”, a spus rectorul Universităţii din Craiova.

În ediţia 2018 a Galei cercetării ştiinţifice – cea de-a treia – au fost premiate rezultatele obţinute anul trecut de cadrele didactice şi cercetătorii de la Universitatea din Craiova având în vedere structura facultăţilor din instituţie, precum şi cele cinci domenii fundamentale: matematică şi ştiinţe ale naturii, ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale, ştiinţe umaniste şi arte, ştiinţele sportului şi educaţiei fizice.

Astfel, au fost premiate: articolele publicate în reviste de prestigiu, cotate ISI (Master Journal List din baza de date Clarivate Analytics); înregistrarea de brevete de invenţie naţionale (OSIM – Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci) şi brevete internaţionale (EPO – European Patent Office, USPTO – United States Patent and Trademark Office, WIPO – World Intellectual Property Organization); publicarea de monografii şi de cărţi de referinţă în edituri de prestigiu din străinătate; obţinerea de premii şi distincţii la nivel naţional sau internaţional.

Cadrele didactice şi cercetătorii Universităţii din Craiova au publicat anul trecut peste 700 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate: 154 articole publicate în reviste cotate ISI, 278 articole în reviste BDI (indexate în baze de date internaţionale) şi 342 lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale. De asemenea, au publicat 126 de cărţi/capitole în edituri recunoscute din ţară şi din străinătate şi au depus 15 cereri de brevet sau pentru înregistrarea unor produse cu drept de proprietate intelectuală.

În funcţie de punctajul obţinut, fiecare cercetător premiat a primit între 500 şi 2.500 lei, sumele respective reprezentând granturi de cercetare individuale. AGERPRES