Universitatea din Craiova a obţinut finanţare pentru şapte proiecte prin Schema de Granturi Competitive pentru universităţi ROSE, care îşi propune să contribuie la reducerea abandonului în învăţământul secundar şi terţiar şi la creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Universitatea din Craiova se situează pe locul al doilea la nivel naţional ca număr de proiecte ROSE, după Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, care a obţinut finanţare pentru 8 proiecte, celelalte universităţi obţinând finanţare pentru câte un proiect, conform datelor instituţiei academice.

Facultăţile din Craiova care implementează proiecte ROSE sunt: Agronomie – „Dă valoare paşilor tăi pentru viitor” – DAVIT, Educaţie Fizică şi Sport – „Fii activ vara prin sport”, Horticultură – „Un mediu sănătos pentru viitorul tău” – HORTMED, Litere – „Pregătire integrată pentru tranziţia la învăţământul universitar”, Mecanică – Şcoala de vară „Amfiteatrul studenţiei” – AFISTUD, Facultatea de Ştiinţe – „Vara experimentului la Ştiinţe” şi Teologie – „Artă, Cultură, Spiritualitate”.

ROSE este finanţat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi va fi implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 şi 2022. Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE). AGERPRES